Congres  >   BSC 2020  >  Belgische aanpak voor kankerpatiënten met risico op hartziekten loopt achter (BSC congres)

Belgische aanpak voor kankerpatiënten met risico op hartziekten loopt achter (BSC congres)

BRUSSEL 13/02 - België scoort minder goed dan zijn buurlanden als het aankomt op de aanpak, de organisatie en de expertise van cardio-oncologie. Die bevinding werd donderdag bekendgemaakt op de 39ste editie van het jaarlijkse congres van de Belgian Society of Cardiology (BSC) in Brussels Expo. Nochtans lopen patiënten die kanker overwonnen hebben vaak een hoger risico op het overlijden aan hart- en vaatziekten.

De medische vooruitgang op het vlak van kankerbehandeling zorgt ervoor dat steeds meer mensen de ziekte overleven, maar tegelijkertijd lopen kankeroverlevers tien keer meer kans op coronaire hartziekten, hartfalen of een beroerte dan hun naasten.

In België lijdt 25 procent van de 350.000 patiënten die kanker overwonnen hebben, nog aan hart- en vaatziekten na de kankerbehandeling. Toch blijkt dat België een stevige achterstand heeft in de aanpak van gemeenschappelijke risicofactoren van deze twee ziektes. 

Uit recent onderzoek van de BSC blijkt dat slechts één op de drie Belgische ziekenhuizen over een speciale kliniek of afdeling voor cardio-oncologie beschikt en dat amper 10 procent in een permanente structuur voorziet voor de verzorging van deze patiënten.

Drie vierde van de respondenten gaf aan dat ze in de voorgaande maanden één tot twintig patiënten met cardiovasculaire complicaties hadden behandeld na een kankerbehandeling. Uit de enquête blijkt bovendien dat slechts 1,2 op de tien cardiologen zichzelf als expert beschouwt binnen de cardio-oncologie.

Daarom antwoordt 69 procent van de respondenten uitgesproken "ja" op de vraag of de BSC educatieve cursussen moet organiseren binnen dit domein.

Frankrijk, Italië of Nederland lopen vóór dankzij hun multidisciplinaire aanpak die zich richt op kankerpatiënten met risico op hart- en vaatziekten. Deze landen beschikken al over een uitgebreid onderwijs- en trainingsprogramma in het veld en hebben al een raad voor cardio-oncologie opgericht.

Die stap zet België nu ook, want na het zien van de resultaten, heeft de BSC beslist om een Raad voor Cardio-Oncologie te lanceren. Die raad moet artsen informeren over de preventie en behandeling van hart- en vaatziekten bij kankerbehandeling en radiotherapie.

"Het draait om het concept dat momenteel in België heerst. Het zijn niet enkel de cardiologen, maar ook de oncologen die moeten overtuigd worden. Er moet op alle gebieden samengewerkt worden, want er zijn bijvoorbeeld medicijnen die zowel helpen in de strijd tegen hart- en vaatziekten als in die tegen kanker", vertelt professor Patricio Lancelotti.

PLS/ • Belga

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: