AHA 2021

Welkom

Belangrijke studies om niet te missen (AHA 2021)

03/12 - In de aanloop naar de jaarlijkse cardiologische hoogmis van de American Heart Association (AHA), in november laatstleden, gaf de Parijse cardioloog Prof. Dr. Gabriel Steg al aan welke studies en dito resultaten voor hem heel belangrijk zouden zijn. Hij kwam alvast niet bedrogen uit.

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Asymptomatische aortastenose: AVATAR-studie bevestigt waarom in een vroeg stadium chirurgie beter is (AHA 2021)

Verhoogde natriumwaarde en lage kaliumwaarde in urine: een lineair verband met het cardiovasculaire risico (AHA 2021)

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: