ASCO 2021

Welkom

Gemetastaseerd urotheelcarcinoom: pembrolizumab als tweedelijnstherapie (ASCO 2021)

07/06 - Op het ASCO 2021 werden de resultaten van de Keynote-045-studie na 5 jaar gepresenteerd. Die bevestigen dat een immunotherapie de totale overleving sterker verbetert dan chemotherapie als tweedelijnstherapie bij patiënten met een gemetastaseerd urotheelcarcinoom. Die gunstige effecten werden teruggevonden in alle subgroepen, ook bij de patiënten met een tumor met een PD-L1-expressie < 1...

Gemetastaseerde borstkanker CDK4/6-remmers lossen de verwachtingen in (ASCO 2021)

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: