ASCO 2022

Welkom

Relaps van of refractaire acute myeloïde leukemie: een veelbelovende nieuwe behandeling

De resultaten van de fase III-studie IDHENTIFY zijn hoopgevend voor patiënten met een relaps van of een refractaire acute myeloïde leukemie met mutatie van het IDH-2-gen. Enasidenib, een nieuw gericht zeer selectief geneesmiddel, verhoogt de overleving, het percentage complete remissie en de levenskwaliteit. De studie is onlangs gepresenteerd op het laatste congres van de American Society of Cl...

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Glioblastoom en risico op intracraniale bloeding : orale anticoagulantia of laagmoleculairgewichtheparine?

Gevorderd/gemetastaseerd NSCLC met de KRAS G12C-mutatie :een selectieve remmer, die actief is op hersenmetastasen

Behandeling van baarmoederhalskanker : PD-1-antagonist als eerstelijnstherapie

Ovariumkanker: naar een neoadjuvante immunotherapie

Van behandeling van blaaskanker naar een pantumorale behandelstrategie: de RAGNAR-studie is een mijlpaalstudie ter zake

Behandeling van een gevorderd NSCLC met een PD-L1-expressie ≥ 50%: PD-L1-antagonist met of zonder chemotherapie?

Castratieresistente gemetastaseerde prostaatkanker: vergelijking 177Lu-PSMA/cabazitaxel

Gemetastaseerde borstkanker met geringe HER2-expressie: applaus bij de presentatie van de resultaten van DESTINY-Brea...

De resultaten van de DESTINY-Breast 04-studie, een gerandomiseerde, multicentrische, open fase III-studie, zijn op ap...

Bevordering van rechtvaardige kankerzorg door innovatie

Melanoom stadium IIB/IIC: adjuvante anti-PD1 verlengt overleving zonder recidief

Gemetastaseerde RAS-wildtype colorectale kanker: een anti-EGFR als eerstelijnsbehandeling

De PARADIGM-studie is de meest uitgebreide, gerandomiseerde studie die prospectief de effectiviteit van twee targeted...

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: