ASCO 2022

Welkom

Gemetastaseerde borstkanker met geringe HER2-expressie: applaus bij de presentatie van de resultaten van DESTINY-Breast 04

De resultaten van de DESTINY-Breast 04-studie, een gerandomiseerde, multicentrische, open fase III-studie, zijn op applaus onthaald. Die studie heeft aangetoond dat trastuzumab deruxtecan beter is dan een klassieke chemotherapie bij patiënten met een borstkanker met geringe HER2-expressie die al één of twee lijnen chemotherapie hadden gekregen. Trastuzumab deruxtecan verlaagde het risico op tum...

Castratieresistente gemetastaseerde prostaatkanker: vergelijking 177Lu-PSMA/cabazitaxel

Behandeling van een gevorderd NSCLC met een PD-L1-expressie ≥ 50%: PD-L1-antagonist met of zonder chemotherapie?

Bevordering van rechtvaardige kankerzorg door innovatie

Gemetastaseerde RAS-wildtype colorectale kanker: een anti-EGFR als eerstelijnsbehandeling

Melanoom stadium IIB/IIC: adjuvante anti-PD1 verlengt overleving zonder recidief

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: