BHRM 2022

Welkom!

Atriumfibrillatie en kanker - Een interpellerende link...

Op de 16th Belgian Heart Rhythm Meeting heeft prof. Giuseppe Boriani (Modena) een uiteenzetting gegeven over atriumfibrillatie en kanker. Een vreemde associatie, die heel wat vragen doet rijzen. Hoe frequent is ze? Welke invloed heeft ze op de behandeling en het bloedingsrisico? Wat schrijven de artsen voor rekening houdende met het risico op medicamenteuze interacties tussen direct werkende or...

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Atriumfibrillatie en keuze van de antistollingstherapie - Verkiest u klinische studies of registers opgesteld in het ...

Behandeling van ventriculaire ritmestoornissen

Ablatie van atriumfibrillatie bij bejaarde patiënten - De ervaring van een Belgisch centrum

De toekomst van pacing

Bredere ablatie dan enkel isolatie van de longaders

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: