ESC 2021

Welkom

Interventionele cardiologie : ESC standpunt anno 2021

Dr. Pieter Vandervoort (Ziekenhuis Oost-Limburg) gaat in op enkele onderwerpen over hartchirurgie (niet-invasieve procedures inbegrepen) die aan bod zijn gekomen op het congres 2021 van de ESC.

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Residuele angina pectoris na coronaire revascularisatie: welke impact op de sterfte?

Nieuwigheden over aangeboren hartziektes (ESC 2021)

Vanaf welke HDL-cholesterolconcentratie stijgt de sterfte?

Cardiovasculaire preventie met een siRNA tegen PCSK9: De LDL-cholesterol verlagen met één injectie per jaar

ESC 2021 en cardiovasculaire preventie als maatschappelijk probleem: interview met prof. Thomas Vanassche

13/09 - [VIDEO] In het kader van het congres 2021 van de ESC heeft professor Thomas Vanassche (UZ Leuven) met MediQua...

HFrEF: artificiële intelligentie om de werkzaamheid van bètablokkers te voorspellen

ESC 2021 en AF: twee teleurstellende studies - of niet? ITW Dr. M. Duytschaever (Podcast) (ESC 2021)

Nieuwe ESC Guidelines voor CVD preventie (ESC 2021)

Hart- en vaataandoeningen en diabetes: hoe een cardiocentrisch en een glucocentrisch beleid verzoenen? (ESC 2021)

Aerobe training kan frequentie en ernst van voorkamerfibrillatie verminderen: ACTIVE-AF (ESC 2021)

The Digital Experience (ESC 2021)

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: