ESC 2021

Welkom

Cardiovasculaire preventie met een siRNA tegen PCSK9: De LDL-cholesterol verlagen met één injectie per jaar

Een jaarlijkse injectie van een siRNA (small interfering RNA) verlaagt de LDL-cholesterolconcentratie met 36% en de incidentie van cardiovasculaire accidenten met twee derde. Hoe eerder de behandeling wordt gestart, des te beter zijn de klinische resultaten. Dat is het spectaculaire resultaat van de NATURE-PCSK9-studie die tijdens de ‘Late Breaking Sesson’ is gepubliceerd op het ESC 2021. Volge...

Vanaf welke HDL-cholesterolconcentratie stijgt de sterfte?

L'hypertension artérielle: les nouveautés au congrès de l'ESC 2021

Nieuwigheden over aangeboren hartziektes (ESC 2021)

ESC 2021 en cardiovasculaire preventie als maatschappelijk probleem: interview met prof. Thomas Vanassche

13/09 - [VIDEO] In het kader van het congres 2021 van de ESC heeft professor Thomas Vanassche (UZ Leuven) met MediQua...

HFrEF: artificiële intelligentie om de werkzaamheid van bètablokkers te voorspellen

ESC 2021 en AF: twee teleurstellende studies - of niet? ITW Dr. M. Duytschaever (Podcast) (ESC 2021)

Nieuwe ESC Guidelines voor CVD preventie (ESC 2021)

Hart- en vaataandoeningen en diabetes: hoe een cardiocentrisch en een glucocentrisch beleid verzoenen? (ESC 2021)

Aerobe training kan frequentie en ernst van voorkamerfibrillatie verminderen: ACTIVE-AF (ESC 2021)

The Digital Experience (ESC 2021)

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: