ESMO 2021

Welkom

Immunotherapie bij gevorderde/gemetastaseerde baarmoederhalskanker: een nieuwe standaardbehandeling? (ESMO 2021)

14/10 - De KEYNOTE-826-studie is een gerandomiseerde studie die chemotherapie heeft vergeleken met een PD-1-antagonist bij patiënten met baarmoederhalskanker. De presentatie van de resultaten op het ESMO 2021 hebben heel wat enthousiasme opgewekt. De totale overleving, het primaire eindpunt, verbeterde zowel bij een plaatselijk gevorderde baarmoederhalskanker als bij een lokaal en regionaal rec...

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Kanker en COVID-19: vaccinatie geen risico bij kankerpatiënten … (ESMO 2021)

Adjuvante behandeling na operatie wegens nierkanker: invloed van een PD-1-antagonist op de levenskwaliteit (ESMO 2021)

Slokdarm-maagkanker: immunotherapie gaat er met rasse schreden op vooruit (ESMO 2021)

Colorectale kanker diabetespatiënten: verbetert metformine de prognose? (ESMO 2021)

Al behandelde gemetastaseerde HER2+ borstkanker: de tweedelijnstherapie verandert (ESMO 2021)

Endometriumkanker ongeacht het histologische type: de combinatie pembrolizumab + lenvatinib blijft doeltreffend (ESMO...

Immunotherapie bij niet-kleincellige longkanker: de pathologische respons als marker van overleving

Robust support for COVID-19 vaccination in cancer patients

NEW YORK 25/09 - COVID-19 vaccination is safe and effective in cancer patients regardless of their treatment regimen,...

Residual breast cancer burden after neoadjuvant chemo predicts survival

NEW YORK 25/09 - The residual cancer burden (RCB) after neoadjuvant chemotherapy predicted survival across all breast...

Pembrolizumab a 'game changer' in some triple-negative breast cancers

NEW YORK 23/09 - Adding pembrolizumab to chemotherapy as first-line treatment significantly prolongs overall survival...

Support for adjuvant pembrolizumab in earlier-stage melanoma

NEW YORK 22/09 - Treatment with pembrolizumab reduced cancer recurrence after surgery in patients with stage-IIb and ...

Iedereen ondersteunen die kanker bestrijdt (ESMO 2021)

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: