ESMO and Breast Cancer 2022

Welkom

Borstkanker in een vroeg stadium pN0/pN1: Genetisch onderzoek om geen zinloze chemotherapie voor te schrijven

De LISE-studie is een cohortonderzoek, dat in het reële leven de waarde van een genetisch onderzoek bij de keuze van de behandeling evalueert bij patiënten met een borstkanker in een vroeg stadium pN0/pN1. Bij ongeveer 70% van de patiënten kunnen zo chemotherapie en de daarmee samenhangende bijwerkingen worden vermeden. Deze studie is het lang verwachte verlengstuk van de gerandomiseerde, gecon...

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Behandeling op geleide van de genetische signatuur. Voor welke patiënten en welke signatuur?

Gemetastaseerde HR+/HER2- borstkanker. Hormoonreceptoren correleren met de progressievrije overleving

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: