EVF 2022

Welkom

Impact van chronische veneuze ziekte op de levenskwaliteit: patiënten en artsen zijn niet altijd dezelfde mening toegedaan

Een internationale enquête heeft 100 patiënten en 60 artsen ondervraagd over de invloed van chronische veneuze ziekte op de levenskwaliteit om na te gaan of de perceptie van de patiënten strookt met die van de artsen en om het beleid eventueel dienovereenkomstig aan te passen. De spreker, dr. Fabricio Santiago (Brazilië), vond het vooral frappant dat de patiënten duidelijk minder tevreden zijn ...

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Oppervlakkige veneuze trombose van de benen: hangt het risico op veneuze trombo-embolie af van de duur van de antisto...

Verslag van een satellietsymposium gehouden tijdens het EVF 2022. De symptomen en de levenskwaliteit verbeteren bij c...

Trombose en ernstige Covid-19. Wat is het effect van LMWH?

Veneuze ziekte revisited

Veneuze trombo-embolie: correleren cellulaire markers met een minder goede prognose?

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: