Medisch  >  Schermtijd gelinkt aan tragere hersteltijd van hersenschudding bij jongeren

Schermtijd gelinkt aan tragere hersteltijd van hersenschudding bij jongeren

15/09 - Jongeren die een hersenschudding oplopen, herstellen mogelijk sneller wanneer ze tijdens de eerste 48 uur na de blessure hun schermtijd beperken, volgens een gerandomiseerde klinische studie.

Onderzoekers bestudeerden 125 patiënten van 12-25 jaar die binnen de 24 uur nadat ze een hersenschudding hadden opgelopen, werden behandeld op de spoedafdeling voor kinderen en volwassenen. De patiënten werden gerandomiseerd naar groepen waarin gedurende 48 uur na de blessure schermgebruik was toegestaan (n=66) of verboden (n=59). De primaire doelstelling van de studie was om het effect van de blootstelling aan schermtijd op het totale aantal dagen tot de verdwijning van de symptomen te evalueren, zoals gedefinieerd door een totale score van 3 punten of lager op de Post-Concussive Symptom Scale (PCSS).

De deelnemers die schermtijd toegestaan kregen, rapporteerden een mediane schermtijd van 630 minuten tijdens de follow-up periode van 10 dagen, vergeleken met 130 minuten in de groep die werd gevraagd om de schermtijd te beperken, rapporteren de onderzoekers in JAMA Pediatrics.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: