Medisch  >  Correct gebruik van DOACs in aangepaste en lage dosis: gedefinieerd en sterk aanbevolen

Correct gebruik van DOACs in aangepaste en lage dosis: gedefinieerd en sterk aanbevolen

NEW YORK 14/06 - Aangepaste en lage dosissen zijn twee verschillende vormen van dosisverlaging voor directe orale anticoagulantia (DOACs), elk met hun eigen indicaties, volgens onderzoekers.

"Niet alle ‘lage' dosissen zijn dezelfde," verklaarde Dr. Behnood Bikdeli van Brigham and Women's Hospital in Boston via e-mail aan Reuters Health.  Soms wordt de dosis verlaagd met het doel om maximale therapeutische spiegels te bereiken, zoals in het geval van het gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelen die de plasmaspiegels van DOACs verhogen. Dit is dosisaanpassing."

"Daarentegen," zei hij, "in andere gevallen plannen we bewust een lagere dosis van de antistolling om enige bescherming te bieden en tegelijk het risico op bloedingen te verlagen in vergelijking met het gebruik van DOACs in volledige dosis."

"We denken dat het cruciaal is om een onderscheid te maken tussen beide," zei hij.

"We noteerden dat de gegevens uit grote registers van de routinepraktijk in vele gevallen niet overeenstemmen met het kwalitatief hoogwaardige beschikbare bewijs," merkte hij op. "Een veel voorkomende fout is dat de criteria voor dosisaanpassing uit studies over atriale fibrillatie (AF) worden geëxtrapoleerd en (verkeerd) toegepast voor de behandeling van patiënten met veneuze trombo-embolie (VTE)."

Dr. Bikdeli en zijn team bestudeerden gerandomiseerde klinische studies (RCTs) voor scenario's waarin DOACs in aangepaste of lage dosis werden getest, en ze beoordeelden de indicaties in de bijsluiters die werden goedgekeurd door de regelgevende instanties. Vervolgens gebruikten ze gegevens uit grote registers om te beoordelen of het gebruik van DOACs in verlaagde dosis in de dagelijkse praktijk overeenstemde met de bevindingen in de RCTs.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: