Medisch  >  Veelbelovende resultaten met eenmaal wekelijks insuline: een lopende Fase 3 studie

Veelbelovende resultaten met eenmaal wekelijks insuline: een lopende Fase 3 studie

26/04 - Twee nieuwe Fase 2 studies tonen bemoedigende resultaten met de experimentele basale insuline-analoog icodec (Novo Nordisk) die eenmaal per week kan toegediend worden bij type 2-diabetes patiënten die insuline nodig hebben.

De insuline-analoog icodec werkt door zich reversibel te binden aan albumine, wat de afgifte van de actieve insuline-analoog vertraagt. Het heeft een halfwaardetijd van ongeveer 1 week. Het glucose-verlagende effect wordt in de loop van die week nagenoeg gelijkmatig verdeeld.

Ildiko Lingvay, MD, van de University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, Texas, die auteur is van de twee nieuwe artikels, verklaarde:

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: