Medisch  >  Covid-19 : Europese Commissie eist 300 miljoen AstraZeneca-vaccins tegen september 2021

Covid-19 : Europese Commissie eist 300 miljoen AstraZeneca-vaccins tegen september 2021

BRUXELLES 26/05 - De Europese Commissie eist dat farmabedrijf AstraZeneca in totaal 120 miljoen dosissen van zijn vaccins levert tegen eind juni, en dat er tegen eind september in totaal 300 miljoen dosissen geleverd worden. Dat hebben haar advocaten woensdag gepleit voor de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Het bedrijf had 300 miljoen dosissen beloofd tegen eind juni maar zou er slechts 100 miljoen leveren. "AstraZeneca is in de fout gegaan door niet alles in het werk te stellen om zijn verplichtingen na te komen", pleitten de advocaten. "Het heeft niet al zijn beschkbare fabrieken ingezet."

Eind augustus 2020 sloot de Europese Commissie met AstraZeneca een zogenaamd Advanced Purchase Agreement, APA, waarbij het bedrijf er zich toe verbond tegen eind juni 300 miljoen dosissen van zijn vaccins te leveren, voor een totaalbedrag van 870 miljoen euro.
 
"De leveringen zouden maandelijks gebeuren, beginnen met kleine aantallen maar steeds toenemen, zodat er tegen maart 2021 120 miljoen dosissen zouden geleverd zijn en tegen eind juni 300 miljoen dosissen", zei meester Rafaël Jafferali. "De leveringen zouden beginnen in december 2020, maar op 1 september betaalde de EU al 224 miljoen euro aan het bedrijf. Eind maart waren er slechts 30 miljoen dosissen geleverd, of 25 procent van wat er beloofd was, en werd er aangekondigd dat er tegen juni slechts 100 miljoen dosissen zouden geleverd zijn."
 
Volgens een laatste schatting van het bedrijf, op 17 mei, zouden er in september nog eens 100 miljoen dosissen geleverd zijn en wordt het doel van 300 miljoen dosissen pas eind december 2021 gehaald, aldus de advocaat.
 
"Dat is 6 maanden later dan voorzien", ging meester Jafferali verder. "Dat op zich is geen bewijs dat het bedrijf in de fout is gegaan. Maar AstraZeneca was wel een zogenaamde versterkte inspanningsverbintenis aangegaan. Het moest, als één van de grootste farmabedrijven ter wereld, de 'grootste redelijke inspanning' leveren om aan zijn doelstellingen te voldoen en dat heeft het niet gedaan."
 
Volgens de Europese Commissie was in het contract immers opgenomen dat AstraZeneca een beroep kon doen op zes fabrieken om de vaccins voor de EU te produceren, maar is het bedrijf de productie voor de EU slechts in twee fabrieken begonnen.
 
"In een derde site was in juli al begonnen met de productie van vaccins voor het Verenigd Koninkrijk", klonk het. "In die site is men pas in oktober ook begonnen met de productie van vaccins voor de EU. Drie andere fabrieken zijn op geen enkel moment ingezet. Er is met andere woorden zelfs niet geprobeerd om de achterstand in te halen. Nochtans heeft AstraZeneca herhaaldelijk beloofd dat het alle zes haar fabrieken zou inzetten. In februari 2021 is er gezegd dat 'er tegen juni 200 miljoen dosissen zouden geleverd zijn', dat 'ze tienmaal meer zouden investeren'; dat 'ze bijna hun volle capaciteit zouden gebruiken'."
 
Intussen werden er in drie fabrieken 40 miljoen dosissen geproduceerd voor het Verenigd Koninkrijk en 10 miljoen dosissen voor Japan, aldus de advocaten van de Europese Commissie.
 
"Volgens AstraZeneca was het contract met het Verenigd Koninkrijk eerder getekend en heeft het enkel gezorgd voor een 'eerlijke verdeling' van de vaccins", zei Jafferali. "Maar AstraZeneca wist al dat het dat contract met het Verenigd Koninkrijk had getekend toen het een contract aanging met de Commissie, en in dat contract met de Commissie staat duidelijk dat verbintenissen die AstraZeneca met andere partijen was aangegaan, de goede uitvoering van het contract met de Commissie niet zouden hinderen."
 
Volgens de Europese Commissie is het dan ook duidelijk dat AstraZeneca niet te goeder trouw heeft gehandeld en zijn contractuele verbintenissen niet is nagekomen. Daarom moet het nu verplicht worden zijn zes fabrieken in te zetten, tegen eind juni 120 miljoen dosissen te leveren en tegen eind september 300 miljoen. 

Belga News

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: