Medisch  >  Covid-19 - Ministers van Volksgezondheid geven groen licht voor vaccinatie 12- tot 15-jarigen met onderliggende aandoeningen

Covid-19 - Ministers van Volksgezondheid geven groen licht voor vaccinatie 12- tot 15-jarigen met onderliggende aandoeningen

BRUSSEL 23/06 - De ministers van Volksgezondheid (IMC) hebben het licht op groen gezet voor de vaccinatie van 12- tot en met 15-jarigen met onderliggende aandoeningen.

Het gaat om tieners die kampen met bepaalde aandoeningen, zoals leukemie, chronische nier-of leverziekten, het syndroom van Down, een verstoord immuunsysteem, of om transplantatiepatiënten. Bij besmetting met het virus lopen zij een hoger risico op complicaties met ziekenhuisopname.

Deze beslissing is genomen op basis van een recente nota van de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce vaccinatie. Deze Taskforce heeft de operationele aspecten uitgewerkt in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van artsen en pediaters.

Belangrijk is dat enkel een arts (meestal de huisarts of pediater) zal bepalen of een jongere in aanmerking komt voor een vaccin en dit op basis van zijn of haar medisch dossier. Bovendien vindt er overleg plaats tussen de specialist/pediater, het kind en de ouders.

Het is belangrijk dat de betrokken arts het resultaat van dit overleg in het dossier opneemt. De conclusie wordt duidelijk vastgelegd, met inbegrip van de toestemming van de ouders en de jongere. De vaccinatie zelf zal gebeuren in een vaccinatiecentrum en met het Pfizer/BioNTech-vaccin.

Enkel dit vaccin kreeg toestemming van het Europees Geneesmiddelenagentschap om toegediend te worden aan deze leeftijdsgroep.

De vaccinaties van deze beperkte groep (enkele duizenden) zullen aansluiten op deze van de 16-en 17- jarige risicopatiënten.

Er is nog geen beslissing genomen over de vaccinatie van de andere 12 tot 15-jarigen.

Een advies van de Hoge Gezondheidsraad wordt verwacht tegen einde juni. 

Ministers van Volksgezondheid (IMC)

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: