Medisch  >  Oncologie: geneesmiddelen worden steeds sneller goedgekeurd, hoe komt dat?

Oncologie: geneesmiddelen worden steeds sneller goedgekeurd, hoe komt dat?

BRUSSEL 05/08 - Commentaar van twee artsen van het Multidisciplinair Oncologisch Centrum Antwerpen (MOCA).

Prof. dr. Marc Peeters (Coördinator MOCA en diensthoofd oncologie, digestieve oncologie en neuro-endocriene tumoren aan het UZA): ‘Alles begint met fundamenteel onderzoek in het laboratorium: via onderzoek op cellen of proefdieren testen we een specifieke theorie. Idealiter leidt dat tot een mogelijke therapie die we via klinisch onderzoek uitproberen, met andere woorden in patiëntenstudies. Translationeel onderzoek, letterlijk vertalend onderzoek, slaat dan weer de brug tussen die twee. Translationele onderzoekers gaan na of we een eerder ontwikkelde theorie in de geneeskunde kunnen toepassen. Dat doen ze bijvoorbeeld door weefsel- of bloedstalen te onderzoeken.'

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: