Medisch  >  Wat is de link tussen zoutinname en mortaliteit?

Wat is de link tussen zoutinname en mortaliteit?

15/09 - De inname van zout is een biologische noodzaak, die nauw verbonden is met onze fysiologische systemen. Maar overdreven zoutinname hangt samen met een hoge bloeddruk. Hypertensie is geassocieerd met een verhoogde cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit, en men schat dat overdreven zoutinname wereldwijd verantwoordelijk is voor ongeveer 5 miljoen sterfgevallen per jaar. Minder zout innemen verlaagt de bloeddruk, maar bewerkte voedingsmiddelen bevatten "verborgen" zout, waardoor het moeilijk is om controle te houden over de zoutinname via de voeding. Dit probleem wordt nog gecompliceerd door de toenemende ongelijkheid in voedselsystemen, nog een ander obstakel om de individuele zoutinname via de voeding onder controle te houden.

Onder de 87 risicofactoren die werden opgenomen in de Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2019, werd een hoge systolische bloeddruk geïdentificeerd als de belangrijkste risicofactor voor ziektelast op wereldvlak en voor zijn effect op de menselijke gezondheid. Het is duidelijk bewezen dat een hele reeks strategieën, waaronder eerstelijnszorg en vermindering van de natriuminname, de last van deze kritieke risicofactor kunnen verminderen. Toch blijven twee vragen onbeantwoord: wat is het verband tussen mortaliteit en de toevoeging van zout aan voedingsmiddelen?, en hoeveel invloed heeft een vermindering van de zoutinname op de menselijke gezondheid?

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: