Medisch  >  Link tussen het hormonale leven van vrouwen en het risico op ziekte van Parkinson

Link tussen het hormonale leven van vrouwen en het risico op ziekte van Parkinson

Wereldwijd lijden meer dan 6 miljoen mensen aan de ziekte van Parkinson. Gezien de toenemende levensverwachting zal de prevalentie ervan allicht nog stijgen.

Bij de pathogenese van de ziekte van Parkinson spelen complexe interacties mee tussen genetische en omgevingsfactoren. Volgens experimentele studies oefenen oestrogenen invloed uit op de ziekte, maar epidemiologische studies naar het verband tussen de voortplantingskenmerken en hormonale blootstelling en de ziekte van Parkinson bij vrouwen hebben tegenstrijdige resultaten opgeleverd. Een groep heeft de correlatie onderzocht tussen enerzijds meerdere kenmerken van het voortplantingsleven en exogene inname van oestrogenen en anderzijds de incidentie van de ziekte van Parkinson bij een grote groep Franse vrouwen die gedurende meer dan 20 jaar werden gevolgd.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: