Medisch  >  Procrastinatie is niet goed voor de gezondheid

Procrastinatie is niet goed voor de gezondheid

Procrastinatie (van het Latijn “pro” = naar voren en “crastinus” = morgen) of uitstelgedrag is de tendens om taken of prioritaire activiteiten van het dagelijkse leven of in het beroep stelselmatig uit te stellen en te vervangen door activiteiten van minder belang. Iemand die alles uitstelt naar de volgende dag, is een uitsteller.

Over het algemeen, maar niet altijd, veroorzaakt procrastinatie schuldgevoelens en een gevoel van ontevredenheid. Een procrastinatie kan een teken zijn van een onderliggende psychische stoornis, maar daar is nog altijd discussie over.

Volgens de Omnibus-studie, een YouGov-studie, die in maart 2019 is uitgevoerd volgens de quotamethode bij 1002 mensen die representatief waren voor de Franse bevolking, geeft meer dan de helft van de mensen regelmatig blijk van uitstelgedrag. Procrastinatie zou bijzonder opvallend zijn bij studenten (79% vertoont uitstelgedrag tegen 44% van de gepensioneerden) (1). (YouGov verzamelt wereldwijd gegevens over de consumptiegewoontes, opinies, de levenswijze enz.).

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: