Medisch  >  Covid-19-vaccinatie: Brussel moet er alles aan doen om niet langer 'de slechtste leerling van de klas te zijn'

Covid-19-vaccinatie: Brussel moet er alles aan doen om niet langer 'de slechtste leerling van de klas te zijn'

BRUSSEL 15/08 - In het licht van de lage vaccinatiegraad in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vragen CD&V en MR zondag in een gezamenlijk communiqué een spoedzitting van de commissie Gezondheid in het Brussels parlement. De partijen dringen aan op een "krachtig signaal" van de Brusselse regering.

In Brussel is nauwelijks iets meer dan de helft van de volwassen bevolking volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. De hoofdstad blijft daarmee ver achter op Vlaanderen en Wallonië. "In die context is het onbegrijpelijk dat verscheidene vaccinatiecentra, zoals dat op de Heizel, stilaan de deuren beginnen te sluiten", betreuren de Brusselse parlementsleden Bianca Debaets (CD&V) en David Leisterh (MR).

Volgens hen heeft minister Alain Maron (Ecolo), bevoegd voor de vaccinatiestrategie van het Brussels Gewest, nagelaten om de vaccinatiecampagne te promoten. "De vaccinatiegraad ligt het laagst in de armste gemeenten van Brussel, waar een grote etnische diversiteit heerst. De desinformatie rond de vaccins gaat er continu rond en personen in precaire toestanden hebben maar moeilijk toegang tot de vaccinatie." De twee parlementsleden roepen de Brusselse regering op om een tandje bij te steken.

"Brussel moet er alles aan doen om niet langer de slechtste leerling van de klas te zijn en zo de nationale exitstrategie niet in het gedrang te brengen", zegt Debaets (CD&V). "In de strijd tegen het coronavirus is élke dag belangrijk. Brussel heeft al te veel tijd verloren. In dat opzicht ben ik blij dat men eindelijk ook religieuze leiders inschakelt om mensen te sensibiliseren, zoals in Vlaanderen."

Leisterh (MR) treedt zijn collega bij. Hij blijft voorstander van vrijwillige vaccinatie, maar daar dient wel een efficiënte communicatiecampagne aan gekoppeld worden die de strijd tegen desinformatie moet aangaan. Tijdens het parlementaire reces is de toestand er alleen maar ernstiger op geworden. "Als we niet dringend ingrijpen, dreigen we driedubbel afgestraft te worden: de gezondheidssituatie in Brussel gaat erop achteruit, een vierde besmettingsgolf zou onze vrijheden opnieuw kunnen inperken terwijl de rest van het land weer opengaat en de ondernemers in ons Gewest zouden een nieuwe uppercut te verwerken krijgen."

BIN/POL/DHO/MUA/VRW/WDM • Belga

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: