Nieuws  >  Euthanasie voor assisen - Ook openbaar ministerie vraagt vrijspraak huisarts

Euthanasie voor assisen - Ook openbaar ministerie vraagt vrijspraak huisarts

GENT 29/01 - Na de burgerlijke partij vraagt ook het openbaar ministerie om de huisarts van Tine Nys vrij te spreken. "Uit de debatten is komen vast te staan dat hij helemaal geen advies opstelde volgens de euthanasiewet. Zijn handtekening is misbruikt", zei openbaar aanklager Francis Clarysse.

"De essentie is onder welke voorwaarden artsen mogen meewerken aan de euthanasie. Ik zal het concrete optreden van de artsen toetsen aan de euthanasiewet", sprak Clarysse.

"Voor de de huisarts kan ik relatief kort zijn. Uit de debatten is komen vast te staan dat hij helemaal geen advies opstelde volgens de euthanasiewet. Zijn handtekening is misbruikt. Hem kan niets verweten worden."

"De juiste rol van de huisarts was in de loop van het onderzoek onduidelijk", stelde de aanklager. "Ik was van mening dat hij betrokken was, maar hij wist niet dat het bewuste briefje dat hij geschreven had gebruikt zou worden in de euthanasieprocedure. Hij heeft nooit de bedoeling gehad om met dat 'kattebelletje' mee te zorgen voor het uitvoeren van de euthanasie. Hij stond niet achter de euthanasie en heeft dat meermaals laten weten. Hij is ook de enige arts die toegaf dat hij de euthanasiewet niet kende."

Het openbaar ministerie besloot dat de uitvoerende arts de wet duidelijk niet naleefde. "Ik twijfel of haar verzoek (van Tine Nys, nvdr.) wel zo overwogen was", stelde Clarysse, die verwees naar het drugsgebruik. "Dat het herhaaldelijk was, dat is duidelijk. Maar het is niet omdat je het 100 keer zegt, dat het overwogen was. Ik vind niets terug in het medisch dossier van het verslag van de (naam van de uitvoerende arts, nvdr.). Hij heeft alles in onderaanneming aan (naam van de derde beschuldigde, nvdr.) uitbesteed."

Ook de voorwaarde van een "medisch uitzichtloze toestand" werd niet nageleefd. "Hij heeft dat ook uitbesteed aan de psychiater. Zijn we aan het vitten als we vragen stellen bij het voortdurend verschuiven van verplichtingen? Nee."

Van onafhankelijkheid was ook geen sprake, stelde de aanklager. "De wetgever heeft dat juist voorzien om te voorkomen dat een behandelend huisarts al te gauw uit medelijden zou toegeven aan een euthanasieverzoek. (..) Het is onbegrijpelijk dat de uitvoerende arts de huisarts heeft betrokken in de procedure."

In totaal zag het openbaar ministerie zes overtredingen van de wettelijke voorwaarden. "En dan zwijgen we nog over het volledige gebrek aan sereniteit bij het uitvoeren van de euthanasie."

De derde beschuldigde, de psychiater, volgde ook de wet niet. "Ze heeft haar rol als adviserend arts verlaten en de rol van behandeld arts overgenomen. Ik betwist niet dat ze zich heel hard voor Tine Nys heeft ingezet, maar ze heeft onderweg haar onafhankelijkheid verloren door zich in de rol van moederfiguur te wentelen. (..) Ze is mededader en heeft wetens en willens deelgenomen aan het basismisdrijf. (..) Ze diende te weten dat er geen legale euthanasie kon plaatsvinden."

"Tine Nys shopte zich een trio van artsen samen om euthanasie te verkrijgen. Dat wou de wetgever net vermijden", besloot Clarysse.

"De familie en de samenleving hebben recht op een schuldigverklaring, omdat de levenslijn van iemand afgesneden werd, buiten de bescherming van de euthanasiewet."

De aanklager herhaalde dat hij bij een schuldigverklaring "een milde straf" zal vorderen. Om 14 uur komt de verdediging aan het woord. 

GEL/ • Belga

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: