Nieuws  >  COVID-19: Besmetten de ouderen de jongeren of is het omgekeerd? (opinie dr. Van Dorpe)

COVID-19: Besmetten de ouderen de jongeren of is het omgekeerd? (opinie dr. Van Dorpe)

Opinie

BRUSSEL 17/04 - Het lijkt logisch dat iemand die weinig of geen symptomen heeft, weinig zal niezen en hoesten en dus ook minder besmettelijk is. Volgens een studie in Science is de besmettelijkheid van de niet-bevestigde gevallen (met dus minder symptomen) 55 % van die van de bevestigde gevallen. Zijn kinderen dan veel minder besmettelijk dan ouderen?

Wat is het basisreproductiegetal (R0) bij kinderen? Misschien kunnen virologen helpen, want ik vind het cijfer niet terug in de literatuur. Op de Nederlandse RIVM website staat er: uit de gegevens die nu bekend zijn, lijken kinderen weinig bij te dragen aan de verspreiding van het coronavirus. Bij onze Sciensano vinden we: De WHO joint commision in China, vond tijdens ‘contact tracing' geen gevallen waarbij overdracht plaatsvond van een kind naar een volwassene. Als de R0 bij kinderen minder dan 1 is, sterft het virus bij hen uit. Dan mogen kinderen samen spelen en kunnen ze na de paasvakantie terug naar school gaan. Ze moeten wel beschermd worden tegen hun ouders en leerkrachten.

Waarschijnlijk zal de besmettelijkheid en R0 bij volwassenen ook stijgen met de leeftijd. Een studie in de Lancet vermeldt dat oudere leeftijd gecorreleerd was met hogere virale lading. Op een bepaalde leeftijd wordt de R0 groter dan 1 en moeten er bijkomende maatregelen genomen worden om de R opnieuw onder de 1 te krijgen. Hoe ouder, hoe meer maatregelen er nodig zijn. Men kan proberen een grens te trekken, bv. 50 jaar, maar het kan ook ouder of jonger zijn.

In dit scenario hebben de 50-plussers zo weinig mogelijk contacten met anderen, ze gaan niet meer naar de winkel, ze werken niet buitenshuis, ze krijgen hun boodschappen aan huis … Hierdoor wordt hun R bijna nul: ze worden niet meer ziek en kunnen niet meer sterven. De ouderen afschermen van de jongeren heeft ook voordelen voor de jongeren zelf. De ouderen die meer besmettelijk zijn, kunnen het virus niet meer doorgeven aan jongeren. Hierdoor zullen er ook minder jongeren besmet en ziek worden. De ouderen afschermen van de rest van de bevolking is altijd gunstig voor de ouderen, want de mortaliteit in hun leeftijdscategorie is zeer hoog.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: