Nieuws  >  COVID-19: kan het medisch personeel de regering vervolgen wegens het niet verlenen van hulp aan mensen in gevaar? (opinie van een jurist)

COVID-19: kan het medisch personeel de regering vervolgen wegens het niet verlenen van hulp aan mensen in gevaar? (opinie van een jurist)

Opinie

BRUSSEL 22/04 - La Libre Belgique heeft op 10 april gemeld dat een advocaat in naam van een vijftigtal burgers een klacht gaat indienen tegen de Belgische staat wegens het niet verlenen van hulp aan mensen in gevaar. De klacht heeft tot doel de regering aansprakelijk te stellen voor haar aanpak van de Covid-19-crisis. Die actie zal ongetwijfeld veel aandacht krijgen, maar er kunnen nog andere juridische sporen worden geëxploreerd, die misschien effectiever zullen zijn.

Het medisch corps weet dat het niet verlenen van hulp aan iemand in gevaar een strafbaar feit is volgens artikel 422bis van het strafwetboek. Zoals bijna alle strafbare feiten veronderstelt dat een materieel en een moreel element. Het materiële element bestaat in een combinatie van een persoon die ernstig gevaar loopt, en geen hulp bieden. Dat volstaat echter niet: het morele element veronderstelt dat het gaat om een opzettelijk strafbaar feit. De persoon die wordt vervolgd, moet het bestaan van het gevaar kennen en moet beslissen om niet de vereiste hulp te bieden. In een medisch geschil leidt het ontbreken van dat tweede element vaak tot vrijspraak van de artsen die werden aangeklaagd voor de strafrechtbank wegens diagnostische fouten.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: