Nieuws  >  De Spaanse les van Louis (opinie)

De Spaanse les van Louis (opinie)

Opinie

GENT 30/04 - Een eeuw geleden (eind 1918) sloeg de Spaanse griep keihard toe. Na twee jaar liet het virus een kerkhof achter met tussen 50 tot 100 miljoen doden. In tegenstelling met het huidige Covid-19, dat vooral letaal is voor ouderen en immuundeficiëntie patiënten, was deze influenza A type variant vooral dodelijk voor jonge, gezonde mensen omdat het een zware immunologische overreactie (cytokine storm) veroorzaakte. De letaliteit werd geschat op 3%. Ter vergelijking, voor Ebola is dat zeker meer dan 25%.

De kans dat het uit Spanje kwam is zeer klein en waarschijnlijk was hier eveneens een Chinese "patiënt zero" aanwezig alvorens het virus in de VS aan land ging. 

Hoewel men toen niet wist wat virussen waren, had zeker niet iedereen de lessen van het verleden vergeten. De effectiviteit van de in stelling gebrachte  preventie- en protectiemaatregelen werd als snel duidelijk. Omdat er echter geen nationale verordeningen waren en elke staat of stad in de USA zowat eigen richtlijnen uitvaardigde kan men een vergelijking maken.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: