Nieuws  >  COVID-19: Ontevreden artsen schrijven open brief aan onze ministers van Volksgezondheid

COVID-19: Ontevreden artsen schrijven open brief aan onze ministers van Volksgezondheid

BRUSSEL 08/05 - Gebrek aan overleg met artsen om de afbouw van de coronamaatregelen voor te bereiden, gebrek aan maskers van goede kwaliteit, onvoldoende testen, dreigende controles door het RIZIV, ... Een groep artsen, onder de naam van Take Care of Care, vond dat de maat vol was en schreef een open brief naar onze ministers van Volksgezondheid. Ze lanceerden ook een petitie, die tot nu toe al de steun kreeg van 12.974 ondertekenaars.

"Wij, zorgverstrekkers, betreuren de politieke aanpak van de huidige sanitaire crisis door de verschillende ministers van Volksgezondheid.

Naast alle disfuncties en fouten die tot nu werden begaan, willen we toch graag enkele punten onderstrepen.

Alle zorgverstrekkers van de eerste lijn (verpleegkundigen, labopersoneel, personeel van medische beeldvorming, tandartsen, huisartsen en specialisten, kinesisten,…) en alle andere actoren van het terrein, hebben zich voorbeeldig gedragen betreffende de organisatie van de zorg en hebben op die manier een catastrofe kunnen voorkomen.

In het kader van de aanpak van deze crisis, kunnen we alleen maar vaststellen dat er totaal geen overleg is geweest met de algemene en medische ziekenhuisdirecties, de verantwoordelijken voor rust- en verzorgingstehuizen, de opvangcentra voor gehandicapten en alle andere actoren van het terrein.

Bij het begin van de exitstratetie, zijn veel van de aangekondigde maatregelen nog steeds niet uitgevoerd en blijven de tekortkomingen evident :

  • De tests zijn nog steeds ontoereikend en de aanpak voor het gebruik van serologische testen werden nog niet vastgelegd. De geaccrediteerde laboratoria verzekeren nochtans dat de testcapaciteit van ons land kunnen vergroten, maar ze worden tot nu niet aangesproken;
  • Maskers van goede kwaliteit ontbreken nog overal ;
  • De strategie voor het traceren van patiëntcontacten is nog altijd niet volledig operationeel ;
  • De opeenvolging van de versoepelingsfasen is voorzien zonder overleg met de betrokken zorgprofessionals binnen en buiten de ziekenhuizen ;

In het midden van de crisis en zonder rekening te houden met de reële medische behoeften van de bevolking, dreigt het RIZIV ermee om controles uit te voeren, omdat ze zorgverstrekkers  verdenken van "niet dringende en onnodige" prestaties.

We raden aan om de bevolking niet te infantiliseren en om ze op een duidelijke en objectieve manier te informeren. We pleiten voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle actoren in het veld.

We dringen er bij de politieke wereld op aan om evenveel verantwoordelijkheidszin, solidariteit en creativiteit te tonen, als de zorgverleners die in de frontlinie staan van deze pandemie."

Daarom vragen wij in het kader van de exitstrategie :  

Dat het dragen van een masker verplicht wordt in openbare ruimtes en op de werkplek. Deze verplichting moet vergezeld worden van een educatieve campagne over het juiste gebruik ervan;

Dat onze administraties ons vertrouwen bij de uitoefening van onze zorgmissie en de huidige controles stopzetten, zodat een vloedgolf van aandoeningen, die verwaarloosd werden tijdens de quarantaine, wordt vermeden ;

Dat geaccrediteerde laboratoria uiteindelijk worden betrokken bij de strategie betreffende de virusdetectie en om de immuunrespons in de bevolking op te sporen;

Dat de strategie voor het traceren van de contacten van bevestigde of vermoedelijke patiënten onverwijld wordt geïmplementeerd en dat de huisartsen hierbij worden betrokken;

Dat alle vertegenwoordigers van de eerstelijn worden betrokken bij de verschillende fasen van het exitplan en de gevolgen van een mogelijke tweede golf van OCVID-19 patiënten;

Dat er bijzondere aandacht wordt besteed aan het personeel dat tot dusver in deze uitzonderlijk moeilijke omstandigheden werd ingeschakeld, wanneer een tweede golf zou dreigen;

Dat er maatregelen worden getroffen om aandoeningen, zoals burn-out en posttraumatische stress, bij zorgverleners, te wijten aan de extra werkdruk en de emotionele overbelasting, aan te pakken ;

Dat een rigoureuze aanpak en voldoende financiering de levering van adequaat en hoogwaardig beschermingsmateriaal voor zorgverleners mogelijk maakt;

Dat een kadaster van zieke of overleden verzorgers van covid-19 wordt aangemaakt ;

Dat op lange termijn voldoende financiering voor de gezondheidszorg wordt verzekerd om een beleid te ontwikkelen dat de behoeften van zowel patiënten als zorgverleners respecteert evenals een kwaliteitsvolle preventieve geneeskunde ;

Weten, overleggen, anticiperen, voorkomen, beschermen en ingrijpen: dit is de zorgstrategie die we graag in ons land zouden zien.

Om te slagen in deze nieuwe fase van de strijd tegen COVID-19, bevestigen we onze wil om verantwoordelijke actoren en partners te zijn.

Reactie van Maggie De Block: 

De petitie vindt u hier

Aanpassing van een open brief dat op de website change.org gepubliceerd werd. 

Change.org, Twitter

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: