Nieuws  >  COVID-19: Apothekers en hun groothandels engageren zich voor de verdeling van stoffen mondmaskers

COVID-19: Apothekers en hun groothandels engageren zich voor de verdeling van stoffen mondmaskers

BRUSSEL 08/06 - Philippe Goffin (MR), minister van defensie, kondigde zonet aan dat de federale overheid 15 miljoen stoffen mondmaskers zal verdelen aan elke burger via zijn of haar apotheek. Apothekers zetten hun fijnmazig netwerk van 4800 apotheken en het performant distributiekanaal van 27 netwerk van hun groothandelaars-verdelers in voor dit initiatief van de overheid, ten dienste van alle burgers. Zo zorgen ze ervoor dat elke burger op een ordentelijke manier een beschermend masker kan krijgen vanaf 15 tot 26 juni met voorrang voor de oudste en kwetsbaarste bevolking en dat iedereen veilig de draad weer kan oppikken in het “nieuwe normaal”, waarin we moeten samenleven met het virus.

Nu de eerste golf van de pandemie stilaan achter ons ligt, hervatten we onze activiteiten van voorheen, maar met het voortdurende risico op besmetting en een nieuwe uitbraak. Hoewel de andere voorzorgen – zoals afstand houden en handhygiëne – onverminderd van toepassing blijven is het dragen van een mondmasker één van de essentiële voorzorgen om de draad veilig terug te kunnen oppikken.

Garanties op kwaliteit en voldoende voorraad waren essentieel om in dit verhaal mee te stappen voor de apothekers én hun groothandelaars-verdelers. Als één van de essentiële sectoren in Belgische gezondheidszorg, hebben zij heel de crisisperiode verder gewerkt onder moeilijke omstandigheden om ononderbroken toegang tot geneesmiddelen en gezondheidsproducten te voorzien. Ook nu – tijdens de exit – nemen zij hun verantwoordelijkheid op om alle Belgen van persoonlijke beschermingsmiddelen te voorzien en hen te begeleiden voor het goed gebruik ervan.

Om het ordentelijk verloop te verzekeren werd een spreiding over 10 dagen volgens leeftijd uitgewerkt. Zo komen onze kwetsbare oudere medeburgers het eerst aan bod en vermijden we een stormloop met lange wachtrijen.

Alle burgers worden uitgenodigd om zich volgens de meegedeelde kalender te begeven naar hun huisapotheker of gebruikelijke apotheek om hun mondmasker op het voorziene moment op te halen. Voor een vlot verloopt, wordt gevraagd je identiteitskaart en die van je gezinsleden mee te brengen. Uw apotheker zal het nodige doen om u verder te helpen, zoals steeds met het nodige advies.

Hebt u al een masker gekregen van uw gemeente of stad? Geen probleem. Dit initiatief komt er boven op. Hebt u zelf een masker gemaakt volgens het voorgestelde patroon? Dan kan u de filters die steden en gemeenten verdelen er in schuiven om hun effect te versterken.

We hopen van harte dat een nieuwe golf door de voortgezette voorzorgen vermeden kan worden. Komt er toch een nieuwe uitbraak later dit jaar of volgend jaar, dan kunnen deze mondmaskers er mee voorzorgen dat de impact kleiner zal zijn.

Verdeelschema

Werkdag

Bovengrens geboortejaar

Corresponderende leeftijd

15 juni

1945

75 en ouder

16 juni

1953

67 en ouder

17 juni

1960

60 en ouder

18 juni

1965

55 en ouder

19 juni

1970

50 en ouder

22 juni

1975

45 en ouder

23 juni

1980

40 en ouder

24 juni

1985

35 en ouder

25 juni

1990

30 en ouder

26 juni

Geen

iedereen

 

APB, Ophaco, NVGV

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: