Nieuws  >  De artsencontingentering: terug van nooit weggeweest (opinie)

De artsencontingentering: terug van nooit weggeweest (opinie)

Opinie

BRUSSEL 13/07 - Elk jaar verschijnen er verschillende opiniestukken en meningen over het eeuwenoud zeer: de beperking op het aantal artsen in België. Het klopt dat dit dossier niet nieuw is, en toch lijkt het elk jaar de standpunten verder uiteen te drijven. Het probleem is gekend: in het noorden en het zuiden van het land wil men een ander beleid rond de beperking op artsen. Sinds 1997 bestaat de federale “contingentering” met jaarlijks duidelijke aantallen die mogen starten aan de vervolgopleiding na het afstuderen van de zesjarige basisopleiding.

Vlaanderen startte in 1997 met een toelatingsexamen om de aantallen aan de instroom van de opleiding te beperken om zo aan de uitstroom niet meer kandidaten te hebben dan toegelaten zouden kunnen worden tot de vervolgopleiding. In Franstalig België werden andere filters geprobeerd maar zonder veel succes, in 2017 werd een toelatingsexamen geïnstalleerd onder stijgende druk van de politiek maar ook dat toelatingsexamen is moeilijk effectief te noemen. Er mochten meer dan het dubbel aantal studenten starten aan de opleiding dan er eigenlijk plaats voorzien was voor de doorstroom naar een specialisatie.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: