Nieuws  >  Federale contingentering: als de baronnen uit hun ivoren toren komen (opinie)

Federale contingentering: als de baronnen uit hun ivoren toren komen (opinie)

Opinie

BRUSSEL 14/07 - Enkele dagen geleden hebben we bij monde van erevoorzitter Marc Moens een moraliserende uiteenzetting van de BVAS gehoord. Dr. Moens pleit ervoor om een strikte federale contingentering (numerus clausus) aan te houden en niet toe te geven aan de roep om die te herzien.

In dat protectionistische en conservatieve pleidooi werden meerdere details over de wijze waarop die quota tot stand zijn gekomen, vergeten om niet te zeggen "weggelaten". Het is nochtans belangrijk eraan te herinneren dat de initiële cijfers (42 000 artsen) enkel gebaseerd waren op een absoluut aantal artsen in België en geen rekening hielden met hun leeftijd (sommige artsen zaten in een woon-zorgcentrum, andere waren overleden), hun activiteiten of hun specialisme. Voor het opstellen van die quota einde jaren negentig is men dan uitgegaan van een cijfer van 42 000 artsen.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: