Nieuws  >  COVID-19: "Waren voorbereid op een virus, maar niet op dit virus" (Beke)

COVID-19: "Waren voorbereid op een virus, maar niet op dit virus" (Beke)

BRUSSEL 20/07 - "We waren voorbereid op een virus, maar we waren niet voorbereid op dit virus", zo heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke maandag gezegd in de coroncommissie van het Vlaams Parlement. De CD&V-minister verdedigde er zijn aanpak van de crisis en kondigde een pakket initiatieven aan om de woonzorgcentra te wapenen voor de toekomst en een mogelijke tweede golf. Zo belooft hij het personeel van de woonzorgcentra een "gelijkwaardige loonsverhoging" als het personeel van de ziekenhuizen.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) heeft de voorbije dagen en weken behoorlijk wat kritiek gekregen over de manier waarop hij de coronacrisis heeft aangepakt, met name in de woonzorgcentra. Hier en daar werd zijn ontslag gevraagd.

In de coronacommissie van het Vlaams Parlement heeft Beke zich omstandig verdedigd tegen de kritiek. Zo heeft men zich volgens hem aanvankelijk "collectief mispakt aan de snelheid en de aard van het virus". "We waren voorbereid op een virus, maar we waren niet voorbereid op dit virus", aldus Beke. Zo was er aanvankelijk niet alleen een tekort aan beschermingsmateriaal en tests, maar ook van ondersteuning vanuit de ziekenhuizen.

De CD&V-minister verdedigt het parcours dat hijzelf op Vlaams niveau heeft afgelegd. "We hadden geen andere keuze dan te doen wat we hebben gedaan". De beslissing om de woonzorgcentra vanaf 12 maart in lockdown te plaatsen was volgens Beke bijzonder moeilijk, maar was nodig omdat het een beslissing was "op leven en dood". Beke benadrukt ook dat Vlaanderen de toestand in de woonzorgcentra "sneller onder controle had dan andere regio's". "Dat zijn de feiten, maar het verandert natuurlijk niets aan het leed", klonk het.

Volgens Beke doet Vlaanderen er ook alles aan om klaar te zijn voor een heropflakkering van het virus. Zo wordt het fel bekritiseerde systeem van de contactopsporing versneld en verbeterd, zoals ook Karine Moykens maandagochtend al heeft aangegeven. Labo's en ziekenhuizen zullen binnen het uur testresultaten moeten doorgeven. Nu duurt dat soms nog twee dagen. Sciensano gaat meerdere keren per dag informatie doorgeven aan de callcenters. Contact tracers zullen ook mogen vragen naar de 'whereabouts' van mensen. Maar het succes van het systeem staat of valt volgens Beke grotendeels met de wil van de burger om contacten door te geven.

Verder wordt er gewerkt aan mobiele teams die verbanden tussen besmettingen en clusters in kaart kunnen brengen en die een "fijnmazige" aanpak moeten mogelijk maken. Begin augustus moet er ook een 'Vlaams dashboard' beschikbaar zijn waardoor steden en gemeenten de informatie van Sciensano op een meer lokaal niveau kunnen controleren en detecteren.

En specifiek wat de woonzorgcentra zelf betreft, is er volgens Beke een reeks initiatieven genomen, niet alleen om de wzc's voor te bereiden op een tweede golf maar ook op de periode na corona. Zo is er volgens Beke voldoende beschermingsmateriaal voorzien, is de teststrategie geactualiseerd en komt er een versterking van de zorginspectie. Voor het personeel in de woonzorgcentra belooft Beke "een gelijkwaardige loonsverhoging" als de eerdere federaal voorziene verhoging voor het personeel van de ziekenhuizen.

Ter herinnering: federaal is begin juli beslist het zorgpersoneel dat vanuit de federale overheid wordt betaald, een loonsverhoging van gemiddeld 6 procent te geven. Die maatregel gold niet voor het Vlaamse zorgpersoneel. De Vlaamse regering is daarover intussen wel gestart met sociaal overleg met de werknemers en werkgevers in de zorg. Beke engageert zich nu voor een "gelijkwaardige loonsverhoging" voor het personeel van de woonzorgcentra.

DRM • Belga

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: