Nieuws  >  COVID-19: De rol van de eerste lijn in contact tracing (ASGB Kartel)

COVID-19: De rol van de eerste lijn in contact tracing (ASGB Kartel)

BRUSSEL 22/07 - "Contact tracing is een opdracht waarin de eerste lijn een cruciale rol zou kunnen spelen. Eerstelijnsgezondheidswerkers zijn het best geplaatst om patiënten, wanneer ze besmet zijn met het COVID-19 virus, te informeren over hun gezondheidsprobleem, de opvolging en behandeling ervan, én hen te overtuigen om de personen met wie ze zijn omgegaan in risicovolle omstandigheden (duur en plaats van het contact) te verwittigen". Dat laat het ASGB vandaag in een persbericht weten.

De huisarts, als spilfiguur in die eerste lijn en als vertrouwenspersoon van de patiënt, moet hierbij (bij contact tracing) een sleutelrol hebben. Hij zou ook bij de ‘bevoegde' instanties de besmettingen kunnen melden die dan op basis van de meegedeelde informatie de besmette risicopersonen kunnen contacteren en verder investigeren.

In de huidige omstandigheden kunnen de huisartsen deze opdracht er met de beste wil echter onmogelijk bij nemen.

Hiervoor moeten zij kunnen beroep doen op praktijkassistenten, verpleegkundigen, die nauw samenwerken in of met de huisartsenpraktijk -of huisartsenkring. Zij staan dichter bij de patiënten en zijn wellicht beter geplaatst dan een anonieme telefonist om hen te doen inzien dat het inlichten van personen met wie ze recent zijn omgegaan, levensbelangrijk is.

Jammer genoeg ontbreekt momenteel de nodige ondersteuning en organisatie op huisartsniveau om dit op een veilige en effectieve manier in de eerste lijn en door huisartsen te laten uitvoeren.

Voor het ASGB is het dus hoog tijd om werk te maken van een uitbouw van de huisartspraktijk die verder gaat dan alleen maar de administratieve ondersteuning. Niet alleen om deze en volgende uitbraken te managen maar ook om de preventieve taken in de eerste lijn performanter uit te werken.
De huidige middelen hadden allicht efficiënter kunnen worden ingezet.

Het ASGB vraagt hierover spoedig overleg met minister Beke.

ASGB Kartel

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: