Nieuws  >  Als een huisarts-coördinerend arts ervan droomt eindelijk gehoord te worden door de beleidsmensen …(interview)

Als een huisarts-coördinerend arts ervan droomt eindelijk gehoord te worden door de beleidsmensen …(interview)

Opinie

BRUSSEL 26/07 - Met de regelmaat van een klok wordt in verschillende middens waaronder de gezondheidszorg georakeld dat er een tijd voor en een tijd na de Covid-19-pandemie zal zijn, dat niets meer ooit nog hetzelfde zal zijn. Laten we dan maar hopen dat het er beter op zal worden. De pandemie blijkt echter nog lang niet op haar laatste benen te lopen. Dat zal conservatieve geesten, die graag zouden hebben dat er niets verandert “want het was toch zo slecht niet”, als muziek in de oren klinken. Wat denken huisartsen en vooral de coördinerende artsen van woon-zorgcentra, die de laatste maanden sterk geleden hebben, daarvan? Een gesprek met Pierre Famerée, de eerste voorzitter van de Aframeco (Association francophone des médecins coordinateurs).

Een van de punten waar zeker aan moet worden gewerkt, is het centraliseren van de informatie over de pandemie. Dat gebeurt nog altijd niet volgens Pierre Famerée. "We denken daarbij niet alleen aan de problematiek van de tests, maar ook aan het te volgen beleid, de wijze van lockdown, hygiënische maatregelen … Alles is versnipperd. Al die informatie zou op één enkele plaats moeten worden verzameld en één of meer mensen moeten daar verantwoordelijk voor zijn. Zo zouden we veel tijd kunnen winnen. Vandaag alleen al heb ik 5, 6 mails uit verschillende hoeken gekregen (huisartsenkring, Sciensano, FOD enz.), die ook verschillende informatie bevatten. Ik heb ooit om 22.30 uur richtlijnen gekregen, die ‘s anderendaags al moesten worden toegepast. Idem voor de directeurs van woon-zorgcentra. Meerdere van die directeurs hebben een burn-out."

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: