Nieuws  >  COVID-19 & heropstart scholen: code geel met vijfdaagse schoolweek (Minister Weyts)

COVID-19 & heropstart scholen: code geel met vijfdaagse schoolweek (Minister Weyts)

BRUSSEL 14/08 - "Het uitgangspunt voor de heropstart van de scholen in september is en blijft het garanderen van het recht op leren van elk kind, elke leerling in het kleuter-, lager en secundair onderwijs", stelt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vrijdag. "Dat recht willen we maximaal beantwoorden door les in de klas, gegeven door de leerkracht. Een digitaal aanbod vormt een uitstekende aanvulling maar echt afstandsonderwijs is louter een alternatief wanneer de veiligheidsvoorschriften zulks vereisen."

Gelet op het advies en de verantwoording van de experten van de GEES (Groep van Experts die belast is met de Exit Strategie) en de afweging van zowel epidemiologische als pedagogische en welzijnsoverwegingen in hoofde van leerlingen, leerkrachten en ouders, beslissen het onderwijsveld en de gemeenschapsministers samen om vast te houden aan de code geel voor het volledige onderwijs, met evenwel grote waakzaamheid en dientengevolge enkele aanpassingen.

Concreet wordt code geel verstrengd vanaf het secundair onderwijs op vlak van mondmaskerplicht, de toegang van derden tot de onderwijsinstelling en de extra-murosactiviteiten. De beperkte epidemiologische impact van de ene schoolvrije dag op woensdag weegt onvoldoende op tegen de organisatorische en pedagogische neveneffecten zodat in code geel standaard wordt uitgegaan van een vijfdaagse schoolweek.

Code oranje wordt aangepast voor de eerste graad van het secundair onderwijs. Deze leerlingen kunnen, gelet op de beperktere impact op de transmissie van het virus en pedagogische overwegingen, in code oranje ook vijf dagen naar school. Voor de tweede en derde graad betekent dit 50 procent van de onderwijstijd op school, in beginsel week om week. Sowieso verwelkomen alle scholen in deze eerste lesweek - in functie van een vlotte opstart van het schooljaar - alle leerlingen op school, inclusief de tweede en derde graad. Kwetsbare leerlingen uit de tweede en derde graad worden in code oranje op school uitgenodigd.

Enkel in gemeenten waar de pandemiesituatie acuut is, kan worden overgeschakeld naar code oranje. Het secundair onderwijs, het hoger onderwijs, volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs schakelen dan naar code oranje.

Op aangeven van de data aangeleverd door Celeval/RAG (de evaluatiecel en de Risk Assessment Group,nvdr) wordt de bestaande lokale crisiscel, aangevuld met representatieve vertegenwoordigers van het onderwijs, CLB en Agentschap Zorg en Gezondheid samengeroepen. Zij delen het voorstel van beslissing van dit overleg mee aan de betrokken onderwijsminister. De onderwijsminister kan dit voorstel van beslissing goed- of afkeuren.

Verdere operationalisering volgt zo snel als mogelijk, zodat scholen, CLB's en internaten het schooljaar in goede orde kunnen voorbereiden. Gelet op voorgaande, wordt er zodoende zeer bewust gekozen om in deze coronatijden maatschappelijk voorrang te geven aan de heropening van de scholen.

Deze bewuste keuze vraagt ook een engagement van de scholen, leerkrachten en leerlingen om de regels strikt te respecteren en onder meer altijd in de klas mondmaskers te dragen in het secundair onderwijs, het volwassenonderwijs, het deeltijdskunstonderwijs (vanaf 12 jaar) en het hoger onderwijs. Zulks is niet nodig bij pauzes of sportactiviteiten.

In de code geel worden ook extra beperkingen opgelegd over de toegang van derden tot de scholen en de extra-murosactiviteiten.

Tot slot richt minister van Onderwijs Weyts ook een maatschappelijk appèl aan iedereen om zich zo strikt mogelijk te houden aan de geldende coronamaatregelen, zodat onze kinderen naar school kunnen blíjven gaan.

PLE • Belga

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: