Nieuws  >  COVID-19: Veertigtal specialisten kraken Belgisch coronabeleid

COVID-19: Veertigtal specialisten kraken Belgisch coronabeleid

BRUSSEL 27/08 - In een striemende open brief aan de Belgische beleidsmakers kraken meer dan veertig geneeskundige specialisten, advocaten en economen het COVID-19-beleid. Tegelijkertijd wordt de legitimiteit van de adviserende experts in vraag gesteld. Ze eisen nieuwe, multidisciplinaire werkgroepen. Dat schrijven De Tijd en L'Echo donderdag.

"De aanpak van de COVID-19-gezondheidscrisis vertoont enorme tekortkomingen en is ontoereikend", steken de ondertekenaars van wal in de brief. Onder hen onder anderen de gezondheidseconoom Lieven Annemans, de economen Geert Noels en Stijn Baert, en een reeks - vooral Franstalige - artsen en diensthoofden, en advocaten.

Op medisch vlak heeft de lockdown onder meer geleid tot een oversterfte door andere pathologieën. Recente gegevens schatten die op minstens 30 procent van de totale oversterfte. Dat cijfer stemt exact overeen met het aantal patiënten dat 'vermoedelijk aan Covid-19 is overleden'. Die sterfgevallen worden door de Belgische regering, in tegenstelling tot in de ons omringende landen, opgenomen bij de sterfgevallen die gerelateerd zijn aan Covid-19. Dat leidt tot een aanzienlijke overschatting.

Ook andere cijfers bevestigen dat fenomeen. In de Belgische ziekenhuizen werd tijdens de lockdown een daling vastgesteld van het aantal patiënten met myocardinfarct. Terwijl in Frankrijk tijdens dezelfde periode een belangrijke verhoging werd genoteerd van het aantal hartstilstanden buiten de ziekenhuizen en een daaraan gelinkte toename in overlijdens, die bijgevolg niet alleen verklaard kan worden door Covid-19.  De preventieve aanpak  van verschillende pathologieën werd on hold gezet. Er was een halvering van het aantal kankerdiagnoses (minder dan 2.500 diagnoses per maand in ons land), wat naar verwachting zal leiden tot een belangrijke oversterfte.

Economisch is op dit ogenblik al 50 miljard verdampt. Nooit eerder werd zoveel geld geïnvesteerd om zo'n beperkt aantal levens te 'redden', zelfs rekening houdend met de wildste schattingen van het aantal doden dat zogezegd werd voorkomen (een cijfer dat tot op vandaag onbekend is). Dat geld kan niet langer worden geïnvesteerd in vitale sectoren zoals de sociale zekerheid, het onderwijs, justitie en de gezondheidszorg.

In de open brief stellen de specialisten de legitimiteit van de adviserende experts in vraag. "De crisis wordt beheerd door een handvol deskundigen die op basis van onbekende en onduidelijke criteria aangesteld werden. Te veel beslissingen die de afgelopen maanden werden genomen, hebben een ongefundeerde wetenschappelijke basis. Al te vaak werd de directe en indirecte impact van de maatregelen onderschat", luidt het.

Er wordt een grondige evaluatie gevraagd van de doeltreffendheid van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

"We weten veel meer over het virus, waardoor de sterftekans is gedaald", zegt professor gezondheidseconomie Lieven Annemans (UGent). Hij vreest dat mensen "op de duur foert gaan zeggen" tegen de strenge regels, wat nog veel gevaarlijker is. "Laat het gezond verstand terugkeren."

 

NAJ • Belga

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: