Nieuws  >  COVID-19 - Veiligheidsraad oppert versoepelingen, deze universiteiten vragen om er niet op in te gaan

COVID-19 - Veiligheidsraad oppert versoepelingen, deze universiteiten vragen om er niet op in te gaan

BRUSSEL 24/09 - Zowel de Universiteit Antwerpen, KU Leuven, UGent en UHasselt roepen hun studenten op om de voorgestelde versoepelingen van de Veiligheidsraad niet te volgen. "Studenten moeten maximale veiligheid en zorgzaamheid aan de dag leggen, en wanneer ze naar huis gaan, best afstand houden van de oudere generaties", klinkt het.

Aan de studenten van de Universiteit Antwerpen klinkt een duidelijke oproep: "Op dit ogenblik heeft de Veiligheidsraad geopteerd voor nieuwe regels die, wat de studenten betreft hierop neerkomen: er is enerzijds je thuisomgeving, waar je uiteraard geen afstand bewaart en ook geen mondmasker draagt; voortaan mogen jullie ook, bijvoorbeeld aan de universiteit, een groep van maximaal vijf vormen, telkens voor een maand; dus met medestudenten bij wie je zonder mondmasker en met minder dan 1,5m afstand kan vertoeven."
 
"Ons advies is om nu niet in te gaan op het aanbod van de Veiligheidsraad om op deze wijze zo'n nauwe contacten met elkaar aan te knopen. Indien je dat toch zou doen, hou die contacten echt zo beperkt mogelijk."
 
Ook de UGent bereidt een communicatie voor aan zijn ruim 40.000 studenten om niet in te gaan op de versoepelingen die de nationale veiligheidsraad heeft voorgesteld. Volgens rector Rik Van de Walle, die in de brief de unanieme steun krijgt van UGent-experten, moeten studenten "maximale veiligheid en zorgzaamheid aan de dag leggen." Wanneer studenten naar huis gaan, bewaren ze indien mogelijk best afstand van oudere generaties.
 
Van de Walle gaat daarmee in tegen de beslissing die de nationale veiligheidsraad woensdag heeft gecommuniceerd, waarover hij "ontgoocheld" is. Er ontbreekt een langetermijnvisie en een langverwacht systeem dat helder aangeeft in welke fase van de pandemie we zitten, en daar dan zeer concrete maatregelen aan vastknoopt. Het is niet het goede moment om te versoepelen, bijvoorbeeld via de regeling voor nauwe fysieke contacten of quarantaine na internationale verplaatsingen. "Het is een beetje de wereld op zijn kop", zegt Van de Walle. "De cijfers evolueren heel snel in negatieve zin."
 

De KU Leuven roept haar medewerkers en studenten op om meer dan ooit de preventieve coronamaatregelen na te leven en voorzichtigheid aan de dag te leggen. "Dit is niet het moment om daar ook maar enige versoepeling in te brengen", zegt rector Luc Sels donderdag. "Het bijstellen van de bubbelmaatregel mag dan wel niet bedoeld zijn als versoepeling, zo komt het evident wel over en dat kan niet de bedoeling zijn", zegt rector Sels. "Ik roep onze medewerkers en studenten dan ook op om nu, meer dan ooit, de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen, en om nauwe contacten met elkaar echt zo beperkt mogelijk te houden. Dit is niet het moment om daar ook maar enige versoepeling in te brengen. Ook de stad Leuven zal op geen enkele manier zijn aanpak van deze pandemie versoepelen."

 
De UHasselt roept in een mail naar de studenten op om de versoepelingen na de Veiligheidsraad van woensdag niet te volgen, maar de eerdere maatregelen te blijven toepassen.  De UHasselt maakt zich ongerust omdat het coronavirus zich momenteel breed verspreidt onder jongvolwassenen. De nieuwe beslissingen van de Veiligheidsraad kunnen echter als een versoepeling opgevat worden. 
 
"Als universiteit zijn we hier oprecht bezorgd om. We willen jullie - binnen de beperkingen die er nu zijn - een zo normaal mogelijk academiejaar blijven bieden én de mogelijkheden voor het studentenleven die er nu zijn, niet moeten terugschroeven", klinkt het in de mail. "Anders gezegd, we zouden niet willen dat het coronavirus zich onder jullie gaat verspreiden. Code rood komt dan snel dichterbij." 
 
De universiteit vraagt daarom om de maatregelen zoals de studenten ze nu toepassen, te blijven volgen. Dat betekent geen bezoek op kot naast mensen uit de sociale (thuis)bubbel, altijd een afstand van minstens 1,5 meter bewaren en als dat niet kan een mondmasker dragen. De oproep wordt naast rector Luc De Schepper en rector-elect Bernard Vanheusden mee ondertekend door de biostatistici Niel Hens en Geert Molenberghs, en door Piet Stinissen, decaan van de faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen.

sv • Belga

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: