Nieuws  >  Frank Vandenbroucke: “Hervorming vraagt visie” (Opinie)

Frank Vandenbroucke: “Hervorming vraagt visie” (Opinie)

Opinie

BRUSSEL 29/09 - Frank Vandenbroucke, intussen minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, bepleit een rationele hervorming van de gezondheidszorg. Dat betekent: éérst een gedragen visie ontwikkelen, dan pas nadenken over staatstructuren. “Een hervorming mag zich niet laten leiden door ideologische vooringenomenheid.”

Als hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam kent Vandenbroucke Nederland goed. Dat maakt een vergelijking met België mogelijk. "We zijn elkaars tegenpolen. Nederlanders hervormen meestal snel en soms te drastisch. Wij blinken uit in traagheid. Er zijn zeker goede evoluties, tijdens de voorbije legislatuur zijn ook belangrijke aanzetten gegeven, maar het zou sneller moeten gaan", waarschuwt hij.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: