Nieuws  >  COVID-19: Pedro Facon voorgedragen als coronacommissaris

COVID-19: Pedro Facon voorgedragen als coronacommissaris

BRUSSEL 06/10 - Pedro Facon, directeur-generaal bij de FOD Volksgezondheid, wordt voorgedragen als eerste coronacommissaris. Facon krijgt de taak om het beleid in de strijd tegen corona te stroomlijnen en af te stemmen met de deelstaten. Facon zal ondersteund worden door een equipe.

De aanstelling van een coronacommissaris staat ingeschreven in het nieuwe federale regeerakkoord. De coronacommissaris moet ervoor zorgen dat het gezondheidsbeleid van de federale overheid en de deelstaten op elkaar worden afgestemd.

De commissaris wordt aangesteld voor een periode van 12 maanden, maar zijn mandaat is telkens verlengbaar voor een periode van zes maanden. Hij wordt ook bijgestaan door een wetenschappelijk comité, eventueel aangevuld met buitenlandse wetenschappers, en een team van projectbeheerders.

Om 14 uur wordt Facon voorgedragen. Hij is als topman van de overheidsdienst Volksgezondheid al maandenlang betrokken bij de strijd tegen het coronavirus. Sinds enkele weken maakt Facon ook deel uit van de Celeval, de expertencel die de Nationale Veiligheidsraad adviseert.

DRM • Belga

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: