Nieuws  >  Wat we moeten doen om een volgende pandemie te vermijden (opinie Dr Proesmans)

Wat we moeten doen om een volgende pandemie te vermijden (opinie Dr Proesmans)

Opinie

BRUSSEL 08/10 - Tijdens de lockdown voerde de Vrijdaggroep een onderzoek bij Belgische jongvolwassenen (25-35 jaar) over hun visie op de samenleving na corona. Maar liefst 70% vraagt meer inzet voor de bescherming van de natuur. Laat ons wensen dat dit geen ijdele hoop is, want onze destructieve omgang met flora en fauna – zowel wild als gedomesticeerd – heeft er inderdaad toe geleid dat we in de ergste pandemie van de voorbije eeuw zijn terecht gekomen.

Wie de link tussen de coronacrisis en het vernietigen van onze leefomgeving nog niet legde[1], behoort tot de minderheid. In ons onderzoek bij jongvolwassenen over de samenleving na corona, vraagt maar liefst 70% meer inzet voor de bescherming van de natuur. 

Dat besef, en de nood daaraan iets te doen, lijkt doorgedrongen. De hamvraag is of er daadwerkelijk iets zal veranderen: de handel van wilde dieren tiert weeldiger dan ooit, zowel via wet als black markets, en de veeteelt industrialiseert verder aan een ongebreideld tempo. Lessen uit het verleden hebben we alleszins niet getrokken: SARS-CoV-2 is reeds het 3e coronavirus[2] dat een grote uitbraak veroorzaakt in amper 16 jaar tijd en wilde dieren herbergen naar schatting nog 1.67 miljoen ongekende virussen, waaronder enkele duizenden coronavirussen[3].

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: