Nieuws  >  Zorgsector houdt de adem in: zullen de maatregelen het tij doen keren?

Zorgsector houdt de adem in: zullen de maatregelen het tij doen keren?

BRUSSEL 28/10 - De Vlaamse regering nam gisteren een rist bijkomende maatregelen om het voorthollende coronavirus in te tomen. Dat was broodnodig om het zorgsysteem niet volledig te laten kapseizen. Zorgnet-Icuro is blij dat de ernst van de situatie eindelijk onderkend wordt. Hopelijk zullen de effecten in de loop van volgende week zichtbaar worden. Een zeer nauwe monitoring en een verdere ondersteuning van het personeel is absoluut noodzakelijk.

De zorgsector zag sinds een heel aantal weken met lede ogen aan hoe de besmettingen pijlsnel stegen en de ziekenhuizen aan een steeds hoger tempo volliepen. Met wat vertraging volgen sinds begin oktober ook de woonzorgcentra. Gisteren maakte de overheid bekend dat er nu al in de helft van de Vlaamse woonzorgcentra besmettingen zijn vastgesteld. Directies van zorginstellingen en virologen waren verplicht het steeds luider van de daken te schreeuwen: het zorgpersoneel is moe en valt steeds vaker uit; ze kunnen de toestroom niet aan en de reguliere zorg komt in het gedrang. Op sommige plaatsen of afdelingen is tot een kwart van het personeel afwezig.

Het geschreeuw vond nu eindelijk gehoor, met een nieuwe ‘lockdown light' en een verlengde herfstvakantie die hopelijk voldoende zal zijn om een knip te vormen. Margot Cloet: "Om even niet de metafoor van de brand te gebruiken: zal dit voldoende zijn om te vermijden dat de overstroming die er nu al is geen tsunami wordt? Dat zullen de komende dagen duidelijk maken. Zorgnet-Icuro pleit alvast voor een zeer strikte monitoring. Uiterlijk in de loop van volgende week moeten de eerste effecten zichtbaar worden. Anders zal onze zorgboot zware averij oplopen in deze storm." De maatregelen gaan helaas ook maar over enkele dagen in. Zorgnet-Icuro durft te hopen dat burgers en gemeentebesturen niet wachten om dit meteen in de praktijk om te zetten, en niet om deze laatste dagen het onderste uit de toegelaten kan te halen.

De aangepaste bezoekregeling voor de woonzorgcentra is voor Zorgnet-Icuro een logisch antwoord op de toenemende besmettingen. Margot Cloet: "We blijven er absoluut voorstander van om bezoek te blijven garanderen. Bovendien moet het in palliatieve situaties mogelijk zijn om – mits voldoende beschermingsmateriaal – ook meer bezoekers toe te laten."

Zorgnet-Icuro vraagt de overheid om verder álles in het werk te stellen om het zorgpersoneel te onderstutten. In verschillende dossiers kan nog een tandje bijgestoken worden en snelheid gemaakt. Zo denken we aan de garanties op financiering van extra krachten uit andere sectoren (eventsector, cultuur, luchtvaart…) en aan het faciliteren van de inzet van studenten uit de zorgopleidingen. We vragen ook extra aandacht voor een gegarandeerde kinderopvang voor het zorgpersoneel, niet alleen tijdens de twee dagen extra herfstvakantie, maar permanent wanneer scholen of klassen wegens besmettingen plots moeten sluiten. Zorgpersoneel moet te allen tijde kunnen rekenen op kinderopvang.

Verder zet Zorgnet-Icuro ook volop in op goede samenwerkingen tussen ziekenhuizen en woonzorgcentra die elkaar lokaal ondersteunen volgens hun mogelijkheden. Zo kunnen woonzorgcentra – waar het mogelijk is en er voldoende personeel en draagkracht is – tijdelijk oudere niet-Covid-patiënten opnemen om de ziekenhuizen te ontlasten.

Komt dit alles te laat? Zeer zeker ja. De zorg voelde zich jammer genoeg té lang een roepende in de woestijn. De kelen zijn schor geschreeuwd. Maar de zorgverleners zetten alle zeilen bij, wetende dat het ergste nog moet nog komen. Laat het een les wezen wanneer de roep om versoepeling zal weerklinken.

Zorgnet-Icuro

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: