Nieuws  >  Vaccins tegen Covid-19: artsen stellen zich heel wat pertinente vragen (opinie)

Vaccins tegen Covid-19: artsen stellen zich heel wat pertinente vragen (opinie)

Opinie

BRUSSEL 17/11 - Velen stellen hun hoop op een vaccin, in de veronderstelling dat we het op die manier voor een lange periode kunnen stellen zonder een of andere vorm van lockdown. Vorige week kwam Pfizer met de aankondiging van een mogelijks veelbelovend vaccin. Het zou 90% effectief zijn. Over eventuele nevenwerkingen werd met geen woord gerept. Nochtans is het dat wat de zorgverlener in eerste instantie interesseert, wil het vaccin ingang krijgen in de reguliere praktijk.

De aankondigingspolitiek van Pfizer kadert natuurlijk in een strategie om hun vaccin zoveel mogelijk te promoten. De CEO maakte zelfs gewag van een eerste toediening in het voorjaar van 2021.

Tal van vragen blijven echter overeind. Wat met de prijs ? Wat met de verdeling wereldwijd ? Wat met de doelgroepen ? Wat met het gegeven dat het potentiële vaccin tweemaal zal toegediend moeten worden, in plaats van eenmaal, zoals dat met de griepprik het geval is ? Zal het vaccin een jaarlijks weerkerend fenomeen zijn, of blijft het beperkt tot een éénmalig event dat voor langere periode bescherming zal bieden?

Het vaccin zou ook speciale bewaaromstandigheden vereisen. Kunnen ambulante apothekers dit realiseren ? Of zullen de vaccins via speciale koelwagens tot bij de artsen worden gebracht ?

Gaan we eerst de meest kwetsbaren vaccineren ? Of gaan we eerst de mensen inenten die het virus het makkelijkst verspreiden ? Of gaan we het zorgpersoneel prioriteit geven ? Of bij uitbreiding alle beroepen die onder de categorie sociaal beroep vallen, zoals onderwijzend personeel ?

Wat zullen de prijsafspraken zijn die de individuele overheden met de firma bedingen ? Ik mag hopen dat de overheden zich niet in de zak laten zetten door de gehaaide onderhandelaars van de firma's. De onderhandelingen gebeuren achter gesloten deuren. Dus daar heeft de belastingbetaler geen controle over. Nochtans zal hij het zijn die het vaccin grotendeels financiert.

Hoeveel bedrijven zullen uiteindelijk komen met een doeltreffend en veilig vaccin ? Zal het bij één multinational blijven ? Dat kan ik moeilijk geloven. Er zijn momenteel verschillende moleculen in fase 3.  Gesteld dat er bijvoorbeeld 3 volwaardige vaccins uit de bus komen, hoe zal één en ander op elkaar worden afgestemd ? Zullen het alle 3 vaccins zijn met twee toedieningen ? Of zal er één zijn met één prik, zoals de griepprik ? Of misschien zal er wel een volwaardig vaccin komen met 3 toedieningsmomenten ?

De vraag is ook op welk tijdstip van het jaar het vaccin het beste zal toegediend worden. Want in het najaar is er de steeds weerkerende griepprik. Daarnaast bestaat er het pneumokokkenvaccin, waar er actueel veel meer vraag naar is, gezien de COVID-context. Als we er dan nog het coronavaccin aan toevoegen, hoe gaan we dit alles dan op een efficiënte manier managen in de praktijk ?

Het mag dus duidelijk zijn dat we verre van klaar zijn. Met aankondigingspolitiek alleen zullen we er niet geraken. Pfizer heeft de verdienste van te komen met een potentieel volwaardig vaccin, maar er moeten nog heel wat horden genomen worden, vooraleer dit geïmplementeerd wordt in de dagdagelijkse routine.

De curves zitten actueel allemaal in een dalende trend. De vraag zal zijn op welke wijze en wanneer er aan versoepeling kan gedacht worden. Gaan we wachten tot we meer weten over de veiligheid van vaccins ? Zullen we in januari 2021 versoepelen, om dan in maart opnieuw een golf te zien ?

De wetenschap staat duidelijk nog voor heel wat uitdagingen!

Dr. Wouter Van den Abeele

Huisarts

Zelzate

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Update: Maandag vernamen we dat het vaccin van Moderna tegen COVID-19 voor 94,5 procent effectief is. Er werd ook beslist dat de vaccinatie tegen het coronavirus in België vrijwillig en gratis zijn.

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Dr. Wouter Van den Abeele • MediQuality

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: