Nieuws  >  COVID-19: Amper 8 procent van de Vlamingen vraagt om carte blanche op kerstavond

COVID-19: Amper 8 procent van de Vlamingen vraagt om carte blanche op kerstavond

GENT 24/11 - De Vlaming is geen vragende partij om op kerstavond verregaande uitzonderingen op de geldende coronamaatregelen in te voeren. Dat blijkt uit een UGent-bevraging van 5.690 respondenten. Slechts acht procent van de Vlamingen pleiten ervoor om die avond 'carte blanche' te krijgen en zoveel familie en vrienden uit te nodigen als men wil. Indien de overheid dan toch een versoepeling overweegt, levert een kerstscenario met twee bezoekers bovenop het bestaande knuffelcontact de meeste psychologische winst op.

Psychologen van de UGent hebben aan een grote groep respondenten vier hypothetische scenario's voorgelegd. Een kerstavond in beperkte kring zoals voorgeschreven onder de huidige maatregelen, dus met huisgenoten en eventueel aangevuld met een knuffelcontact. Een versoepeling waarbij de overheid de komst van twee of vier bijkomende bezoekers toelaat, als het kerstfeest buiten en veilig doorgaat. Of een avond waarbij uitzonderlijk geen beperkingen gelden en gezinnen 'carte blanche' krijgen om in grote groep kerstavond te vieren.

Opvallend: die laatste optie werd niet massaal gekozen, integendeel. "De globale conclusie is dat de bevolking niet op de klassieke wijze kerst wenst te vieren", zegt onderzoeker Maarten Vansteenkiste, "maar tot zelfbeheersing bereid is." Een onbegrensde kerstavond roept bovendien ook weerstand op: 88 procent van de respondenten vindt die formule te laks. Ze leidt ook tot grote bezorgdheid. "Zowel om besmet te worden, om anderen te besmetten en om te evolueren naar een oncontroleerbare situatie."

"De respondenten beseffen duidelijk dat het geen klassieke kerst wordt en schatten de risico's ervan goed in", zegt Vansteenkiste. "Als de regering toch de deur zou openzetten voor een onbeperkt aantal contacten, dan zou de bevolking zelf verantwoordelijkheid nemen en niet profiteren van de geboden vrijheid", concludeert hij. Vooral gemotiveerde en risicobewuste burgers zijn bereid om striktere scenario's te volgen. Gedemotiveerde personen en jongvolwassenen lijken meer voorstander van soepelere scenario's.

Maar een kerst zonder restricties wordt door de respondenten allerminst verkozen, de scenario's met beperkingen wel. Al is er geen uitgesproken voorkeur voor de ideale kerstavond tijdens een corona-uitbraak. 30 procent vindt dat de huidige beperkingen moeten worden verder gezet. 27 procent kiest voor een uitbreiding met twee contacten, 35 procent kijkt uit naar een kerst waarbij vier bijkomende contacten aan de feesttafel mogen aanschuiven.

Telkens geven de respondenten aan dat ze een versoepeling koppelen aan een groter gevoel van verbondenheid en plezier. Maar ook toegenomen zorgen om zelf besmet te worden of anderen te besmetten. De onderzoekers maakten een analyse van de psychologische voor- en nadelen die de deelnemers aanduiden en vroegen de deelnemers of ze de verschillende beperkingen zouden volgen.

Het scenario waarbij twee bijkomende bezoekers mogen deelnemen aan de feestavond is volgens de onderzoekers het meest evenwichtige scenario. "Het levert de meest psychologische winst op en de nadelen ervan blijven onder controle."

In ons land heeft de regering nog geen officieel standpunt ingenomen over een eventuele regeling voor kerstavond. Maar premier De Croo gaf vorige week te kennen dat we kerst waarschijnlijk binnen het eigen gezin zullen moeten vieren. De komende weken zal het onderwerp wel nog besproken worden. Wel is het zo goed als uitgesloten dat de horeca zal mogen openen, zijn kerstmarkten dit jaar niet mogelijk en hebben heel wat lokale besturen al beslist om vuurwerk niet toe te laten.

Ook in de ons omringende landen zijn traditionele kerstfeesten in uitgebreide familiekring dit jaar niet aan de orde. In Nederland zijn wel enkele versoepelingen vooropgesteld, op voorwaarde dat de cijfers daar de komende tijd sterk blijven dalen. Frankrijk trotseert op dit ogenblik een strenge lockdown. Die is wel van korte duur maar indien ze doeltreffend blijkt heeft de Franse regering de ambitie om meer toe te laten tijdens de feestdagen.

COR 299 • Belga

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: