Nieuws  >  Geld en een goed vaccin: ultieme oplossingen om het coronavirus klein te krijgen? (Opinie)

Geld en een goed vaccin: ultieme oplossingen om het coronavirus klein te krijgen? (Opinie)

Opinie

BRUSSEL 25/11 - De coronacijfers zakken. Goed nieuws. Het aantal dagelijkse overlijdens zakt. Goed nieuws. De druk op de ziekenhuizen neemt af, weliswaar zeer traag. Goed nieuws. Wie gedacht had dat de rusthuizen het in de tweede golf gemakkelijker zouden hebben, is eraan voor de moeite. Sommige instellingen zien meer dan de helft van het personeel afwezig wegens ziekte, quarantaine of uitputting. Daardoor komt de essentiële basiszorg voor de residenten in het gedrang. Slecht nieuws dus.

De eerste lijn zal binnen afzienbare tijd financieel ondersteund worden. Goed nieuws, ware het niet dat het wat rijkelijk laat komt. De tweede golf is op zijn retour. Eigenlijk had die steun er reeds moeten zijn in april of mei. Nu lijkt deze toelage eerder een beloning dan een structurele ondersteuning.
 
Verschillende grote ondernemingen komen met vaccins. Goed nieuws. Ware het niet dat de doeltreffendheid wisselt. De meeste ondernemingen willen het patent erop echter niet van bij aanvang laten vallen, waardoor een grote groep mensen verstoken zal blijven van een vaccin, en dus niet iedereen op deze aardbol toegang zal hebben tot het vaccin, met alle gevolgen vandien. Minder goed nieuws dus.
 
In België zijn reeds twee zaken duidelijk wat de vaccinatiepolitiek betreft : het vaccin zal gratis zijn en niet verplicht. Het eerste is een goed idee, over het tweede kan gediscussieerd worden.
 
We weten welke ravage het virus tot op heden in Belgie en wereldwijd reeds heeft aangericht, in alle geledingen van de maatschappij. In het licht van dit gegeven zou een zekere verplichting toch niet zo onlogisch zijn ?
 
Een aantal bevragingen en studies suggereert dat zo'n 70% van de Belgen een vaccin zeker ziet zitten. 70% dekkingsgraad hebben we minstens nodig om een soort van groepsimmuniteit te bekomen. Maar het zal nog maar de vraag zijn of we dat cijfer van 70-80% ook effectief zullen bereiken. Wat als we er volkomen naast zitten ? Wat als veel mensen zich toch niet zullen laten vaccineren, wegens niet verplicht, of wegens schrik voor mogelijke nevenwerkingen ?
 
De gegevens tot nu toe bekend over de veiligheid van de vaccins zijn schaars. Veel is daarover nog niet vrijgegeven. Het zou wenselijk zijn mocht daarover meer duidelijkheid komen.
 
Ondertussen heeft onze Vlaamse minister van Welzijn, dhr. Beke , loonsopslag beloofd, welke ingang zal vinden begin volgend jaar. Het Vlaamse niveau kon ook moeilijk achterblijven op het federale. Het zou nogal hypocriet zijn om het ziekenhuispersoneel opslag te geven en het rusthuispersoneel in de kou laten staan. Op het eerste zicht goed nieuws dus. Het is echter nog maar de vraag of dit nu wel het juiste antwoord is op de structurele crisis binnen de woonzorgcentra. 
 
Centen alleen zullen de aantrekkelijkheid van de job niet verhogen. De centrale vraag moet zijn op welke wijze je jonge mensen stimuleert en motiveert om een job in een WZC op te nemen. 150 euro netto meer op je bankrekening zal in mijn ogen echt niet de doorslaggevende factor zijn om te kiezen voor een WZC eerder dan een ziekenhuis of zelfstandige verpleging. 
 
Ook de niet essentiële winkels staan te trappelen om terug hun deuren te openen. De vraag is of dit wel een goed idee is. De cijfers zijn nog maar pril aan het dalen. Gaan we dezelfde fout maken als in de eerste golf, door te snel de teugels te vieren ? Ik hoop echt dat Vandenbroucke voet bij stuk houdt.
 
Ik weet dat dit niet evident is. De druk is dan ook groot. Bijna alle ons omringende landen openen de winkels en andere voorzieningen zoals zwembaden, theaters of concertzalen. In de aanloop naar eindejaar kan dit twee mogelijke gevolgen hebben : ofwel gebeurt alles op een ordentelijke manier, en blijven de cijfers verder gunstig evolueren, ofwel ontsporen we, en zitten we in de kerstvakantie met de gebakken peren. Dan zal het zo al uitgeputte personeel opnieuw mogen opdraven. 
 
Ik hoor het Vandenbroucke nog zeggen : ‘We vragen veel, het zal een lange inspanning zijn die we moeten leveren, maar ze is noodzakelijk, willen we het virus onder controle houden.' 
 
Als nu vrijdag beslist zal worden om per 1 december deze strategie toch niet aan te houden, dan vrees ik voor een vertraging in de dalende trend. En we weten wat dat kan betekenen…
 
Dr. Wouter Van den Abeele
Huisarts
Zelzate
 
MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.
 
 

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Dr. Wouter Van den Abeele • MediQuality

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: