Nieuws  >  Niet-essentiële winkels open: een goede beslissing? (Opinie)

Niet-essentiële winkels open: een goede beslissing? (Opinie)

BRUSSEL 30/11 - Afgelopen vrijdag is de regering samengekomen, om eventuele aanpassingen aan het huidige coronabeleid te bespreken. Zoals verwacht kunnen nu ook niet-essentiële winkels opengaan. Kappers, schoonheidssalons, fitnesscentra, enz. blijven echter gesloten. Ook theaterzalen moeten voorlopig dicht blijven. De argumentatie die gebruikt wordt om deze maatregel door te duwen, is voer voor discussie. Op zijn minst wordt de indruk gewekt dat de lobby van de winkeliers zijn werk heeft gedaan.

De winkeliers beweren coronaveilig te kunnen werken. Ze zwaaien ook met het argument dat als er gewacht wordt tot eind december om alle winkels terug te openen, er dan een stormloop zal zijn, met alle kwalijke gevolgen van dien.
 
Het valt mijns insziens nog maar af te wachten of winkeliers wel de elementaire basisregels zullen kunnen blijven handhaven. Want ook grote niet-essentiële ketens gaan open. Het zijn niet alleen de kleine boetiekjes die hun deuren terug kunnen ontsluiten.
 
In kleinere ruimtes kan je alles nog deftig regelen, een beperkt aantal klanten binnenlaten, afstand houden, en dergelijke meer. Maar in grote zaken, met meerdere verdiepen, zal dit al veel moeilijker zijn, zo niet onmogelijk.
 
Het gros van de medische wereld was dan ook geen voorstander om deze beslissing te nemen. Heel wat ziekenhuisdirecteurs, maar ook eerstelijnswerkers stonden niet te springen om het winkelgebeuren te verruimen tot ook het niet-essentiële.
 
Want wat zal er gebeuren als binnen 3 weken de curve terug ombuigt in de niet gewenste richting? Misschien moeten we dan wel een derde lockdown afkondigen? Hulpverleners die misschien een aantal dagen verlof hadden gepland, lopen dan het risico teruggeroepen te worden om opnieuw aan de slag te gaan.
 
Ook de koopzondagen zullen kunnen doorgaan. We weten welke risico's dat inhoudt…
 
Toch is de algemene teneur dat de aanpak van België één van de strengste binnen de eurozone blijft. En op dat vlak kan men de regering niet verwijten dat ze haar huiswerk niet gemaakt heeft. De ploeg rond De Croo en Vandenbroucke weet zeer goed dat we nog altijd in de rode gevarenzone vertoeven. Er hoeft weinig mis te gaan om het tij te keren, om terug hardere maatregelen te moeten nemen.
 
Het klinkt dan een beetje ongeloofwaardig dat het vooral de Franstaligen waren die op verdergaande versoepelingen aandrongen. Luik en Brussel indachtig zou je van verstandige beleidsmakers kunnen verwachten dat ze nu krachtdadig blijven in hun beleid en dat ook aanhouden tijdens de eindejaarsperiode. Gelukkig is de federale overheid niet gezwicht voor diegenen die dachten dat alle remmen nu maar even los moesten.
 
We moeten ons nu ook niet teveel aantrekken wat andere landen beslissen. België is een speciaal land met specifieke kenmerken, net zoals elke andere staat. Het recente verleden heeft, althans in ons land, aangetoond dat we hard moeten doorbijten, en niet zwichten voor allerhande verleidingen die op korte termijn misschien wel leuk zijn, maar waarvan de rekening zeker en vast begin 2021 op ons bord zal belanden.
 
Dr. Wouter Van den Abeele
 
Huisarts
 
MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Dr. Wouter Van den Abeele • MediQuality

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: