Nieuws  >  Vijf jaar na moord op huisarts Patrik Roelandt blijft geweld tegen zorgverleners toenemen

Vijf jaar na moord op huisarts Patrik Roelandt blijft geweld tegen zorgverleners toenemen

BRUSSEL 01/12 - Vijf jaar geleden, op 1 december 2015, werd huisarts Patrik Roelandt om het leven gebracht door een patiënt tijdens een huisbezoek. Sindsdien is het aantal geweldplegingen tegen zorgverleners met meer dan 30% toegenomen. Huisartsenvereniging Domus Medica roept de overheid op om dringend werk te maken van nultolerantie voor geweld tegen zorgverleners.

Ter nagedachtenis van dr. Patrik Roelandt werd vijf jaar geleden de Patrik Roelandt AntiAgressiegroep opgericht. Deze groep wil het geweld tegen zorgverleners een halt toeroepen en reikt ook jaarlijks een Veiligheidsprijs uit aan huisartsenkringen en wachtposten die concrete initiatieven nemen om de veiligheid voor huisartsen te verhogen. 

Toename van geweld in cijfers

Ondanks deze lokale initiatieven van de zorgverleners zelf is het aantal geweldplegingen nog toegenomen. In 2015 werden 174 geweldplegingen tegen medische zorgverleners opgetekend. In 2018 was dit aantal al opgelopen tot 234 feiten.

Volgens dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica, is dit nog een onderschatting aangezien dit alleen het aantal aangegeven gevallen vertegenwoordigt: "De Orde van Artsen registreerde de afgelopen jaren 258 gevallen van agressie, met verbale agressie op kop (138 gevallen), gevolgd door psychische (69), fysieke (45) en seksuele (6) agressie. Maar tussen mei en november 2020 werden slechts 7 extra gevallen gemeld. Dat is zeker een onderschatting van het werkelijke aantal. Artsen die met geweld te maken krijgen, hebben soms gewoonweg de tijd niet om de melding door te geven."

Domus Medica blijft alle artsen oproepen om elke geweldpleging te melden bij het ‘nationaal meldpunt voor agressie tegen artsen' van de Orde der Artsen, zodat dit daadwerkelijk kan worden aangepakt.

Iedere zorgverlener en medewerker is nodig

Dr. Roel Van Giel: "Bovendien is de coronaperiode bijzonder stressvol voor de medische zorgverleners. Geweldplegingen laten vaak een psychisch kwetsuur achter bij de zorgverleners en ook bij het ondersteunend personeel, zoals praktijkassistenten en onthaalmedewerkers op wachtposten, triagecentra of spoeddiensten. Ze staan onder enorme druk om patiënten snel te kunnen laten testen, om alles administratief te verwerken, en moeten vaak ook omgaan met boze patiënten. Op een moment dat we alle handen nodig hebben, is het ontoelaatbaar dat zorgverleners of medewerkers uitvallen door de (psychische) gevolgen van agressie en geweld."

Nultolerantie en sensibilisering

Domus Medica vraagt daarom uitdrukkelijk nultolerantie voor agressie op hulpverleners. Dr. Roel Van Giel: "Geweld en agressie beletten artsen en medische zorgverleners in de uitoefening van hun taken van medische bijstand. Er moet een duidelijk signaal komen dat geweld op zorgverleners op geen enkele manier gerechtvaardigd kan worden."

Dr. Roel Van Giel roept de minister van Justitie op om de beleidsverklaring dringend om te zetten in wetgeving: "Geweld tegen medische zorgverleners is onaanvaardbaar. Wie dergelijk geweld pleegt, moet voor de strafrechter verschijnen. Domus Medica vraagt de minister van Justitie om de daad bij het woord te voegen en de wetgeving hieromtrent dringend aan te passen."

Naast deze nultolerantie en effectieve strafuitvoering moeten er ook communicatiecampagnes komen die duidelijk maken dat iedere vorm van agressie, fysiek of verbaal, tegen zorgverleners ontoelaatbaar is. Want huisartsen, zorgverleners en ondersteunend medisch personeel verdienen meer dan ooit vooral ons respect. 

Domus Medica

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: