Nieuws  >  Vaccinatiestrategie: welke rol voor de huisarts?

Vaccinatiestrategie: welke rol voor de huisarts?

Opinie

BRUSSEL 03/12 - De coronapandemie begint stilaan in een volgende fase te komen. Nu verschillende bedrijven op het punt staan hun ontwikkeld vaccin goedgekeurd te krijgen door de Europese autoriteit EMA, en voor wat betreft de Amerikaanse markt de FDA, maken de landen zich op voor een grootschalige vaccinatiecampagne.

Niet alleen grote bedrijven, maar ook de KUL heeft een veelbelovend vaccin in de pipeline, maar dat zou pas voor 2022 zijn.

Sommige landen maken al volop werk van de uitbouw van de noodzakelijke structuur om alles in goede banen te leiden.

Premier De Croo kondigde gisteren aan dat België in januari zou kunnen beginnen met de uitrol van wat een inentingsprogramma zal moeten gaan heten.

Er zou ook al een comité of tasforce bezig zijn met te kijken hoe een en ander op een zo efficiënt mogelijke wijze kan georganiseerd worden.

Als huisartsen, toch belangrijke spelers in dit verhaal, moeten wij dit alles vernemen via de pers.

Een recente enquête onder huisartsen wees trouwens ook uit dat meer dan 70% van de huisartsen twijfelt om het vaccin aan te bevelen aan de patiënt.

Hoeft dit eigenlijk te verbazen ? Alles wat we tot nog toe weten over de vaccins, moeten ook wij, het medisch korps, vernemen via de pers, net zoals de bevolking.

Hoe kun je dan verwachten dat we staan te springen om vol enthousiasme het vaccin te promoten bij onze patiënten?

Het illustreert ook een onderliggend probleem, dat trouwens al veel langer dan tijdens de coronapandemie aanwezig is.

Veel maatregelen en beslissingen die in overlegorganen binnen Volksgezondheid worden genomen, moeten artsen vaak eerst vernemen via de pers.

Je zou verwachten dat Volksgezondheid eerst communiceert met de bevoegde actoren op het terrein, alvorens beslissingen wereldkundig te maken. Niet dus.

Ook nu blijft het nog altijd tasten in het duister naar de veiligheid van de vaccins die de Belgische overheid heeft aangekocht. De betrouwbaarheid zou in orde zijn, toch als we de cijfers uit de media als betrouwbaar mogen bestempelen.

Ook de feitelijke organisatie van het vaccineren, daar blijven de huisartsen nog in het ongewisse.

Zullen de vaccins door hen toegediend worden in de praktijk ? Zullen er grootschalige centra worden opgericht waar mensen zich naartoe moeten begeven ? Wat met de meest kwetsbare populaties? Mensen die zwaar ziek zijn, of zich moeilijk tot niet kunnen verplaatsen ? Wat met de WZC's ? Zal het vaccin via de apotheker verdeeld worden ? Hoe gebeurt de opslag ? Sommige vaccins dienen tweemaal toegediend. Hoe zal dit praktisch gebeuren ? Over deze vragen en welicht nog een ganse reeks andere blijven wij, huisartsen, verstoken van informatie.

Zitten er in het overlegorgaan dat de vaccinatieplanning bestudeert ook huisartsen ? Ook daar weten we niks over. Of zijn het alleen techneuten die kennis hebben over transport en opslag, bewaaromstandigheden, koude keten, enz.?

Kortom, er zal nog veel water door zee mogen vloeien vooraleer duidelijk zal worden welke rol wij te vervullen zullen hebben.

De aankondigingspolitiek van De Croo over vaccinatie vind ik dan ook niet de juiste wijze van communiceren.

Je moet eerst alles aftoetsen op het terrein, vooraleer je met concrete data komt.

Dr. Wouter Van den Abeele

Huisarts

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Dr. Wouter Van den Abeele • MediQuality

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: