Nieuws  >  "Farmabedrijven mogen geen winst maken op Covid-19-vaccins" (reactie)

"Farmabedrijven mogen geen winst maken op Covid-19-vaccins" (reactie)

Opinie

BRUSSEL 08/12 - Dr. Van den Abeele reageert op het opiniestuk van collega Anne Delespaul. "Eigenlijk komt het erop neer dat dokter Delepaul problemen heeft met de monopoliepositie van grote farmabedrijven, met de prijs van het vaccin, de toegankelijkheid ervan voor iedereen, het gebrek aan transparantie rond onderzoeksresultaten. Ook het feit dat de betreffende bedrijven winst maken met de pandemie is voor haar storend."

Het opiniestuk van dr. Delespaul kunt u nalezen via deze link

Reactie van dr. Van den Abeele: 

Vooreerst stelt dokter Delepaul vragen bij de onderhandelingen die bedrijven met de Europese Commissie voeren. Ze heeft een probleem met de geheimhoudingclausules. Ze vindt dat dit not done is, en dat dit openbaar zou moeten zijn. Met andere woorden, jan met de pet zou de details van de onderhandelingen tussen de EU en de producerende bedrijven moeten kunnen inkijken.

Zoals de collega ook wel zal weten, is dit in België niet anders. Onderhandelingen over nieuwe medicijnen die op de Belgische markt komen, worden gevoerd in het geheim. De reden die hiervoor wordt aangehaald is begrijpelijk. Als elke concurrent de details van onderhandelingen van andere bedrijven met overheidsinstanties kan bestuderen en napluizen, dan kan ze daar lering uit trekken.

Concurrenten kunnen dan op basis van die informatie een welbepaalde strategie ontwikkelen, maar ook te weten komen hoe bedrijf X of Y de overheid kan overhalen om voor hun product te kiezen, enz… Willen we dus de markt hier laten spelen, dan moet elk bedrijf de garantie hebben dat de overheid die besprekingen niet publiek maakt. Als dit niet gegarandeerd kan worden, dan vrees ik, zullen weinig bedrijven zich nog geroepen voelen nieuwe producten te onderhandelen met de Belgische overheid.

Het tweede argument, het zogenaamde schandaal rond remdesivir, raakt kant nog wal. De bevoegde minister Vandenbroucke heeft reeds omstandig uitleg gegeven waarom er toch nog een bestelling geplaatst werd ten belope van 4 miljoen euro. Maar daarvoor moet je wel de chronologie van de feiten goed onder ogen zien.

Terwijl de WHO vragen stelde over de werkzaamheid, waren Sciensano en het Europees Geneesmiddelenagentschap een andere mening toegedaan. Vermits je maar beter zeker kan spelen dan te aarzelen, heeft Vandenbroucke geoordeeld dat een bestelling toch nog wenselijk was. Het is pas rond 20 november dat de WHO met substantieel bewijs kwam dat remdesivir geen meerwaarde heeft bij intensive care COVID-patienten. Dat Vandenbroucke voor die datum wel nog een bestelling goedkeurde, kun je hem moeilijk ten kwade duiden. Na die bewuste datum zijn er echter geen bestellingen meer geplaatst.

Ook de prijsbepaling van de firma's zou niet transparant zijn. Het is nu eenmaal inherent aan een markteconomie dat elk bedrijf het onderste uit de kan wil halen in een onderhandeling. Als de overheid zich bereid verklaart een bepaalde prijs te aanvaarden, dan moet je je daarbij neerleggen. Wil je het anders, dan moet je een meerderheid in het parlement vinden die deze werkwijze wil wijzigen.

Een ander gegeven dat de collega aan de kaak stelt, is het gegeven dat we al betaald hebben voor deze vaccins, middels de overheidssteun die de bedrijven kregen. Moeten we dit niet juist toejuichen, dat overheid en markt de handen in elkaar slaan om op een recordtempo vaccins ter beschikking te stellen ? Misschien moeten we ons eens de vraag stellen waarom de overheid zoveel geld over heeft voor die bedrijven?

Bovendien zou het ook onaanvaardbaar zijn dat het privébedrijf beslist over de prijs… België beslist om het vaccin volledig terug te betalen. Het staat andere landen vrij te doen wat ze willen. Willen ze dat ook zo doen, goed zo. Willen ze een bijdrage vragen aan de burgers, dat moet elk land dat maar zelf uitmaken, goed wetende dat geld vragen altijd een drempel zal zijn voor sommige geledingen van de maatschappij. Trouwens, Volksgezondheid is nog altijd grotendeels een nationale, en geen Europese bevoegdheid.

Inderdaad, geen enkel bedrijf heeft voldoende  productiecapaciteit om elke wereldburger te voorzien van een vaccin. Maar we spreken hier toch niet over één bedrijf dat een goed vaccin heeft ? Er zijn een handvol bedrijven die goede vaccins hebben, of in de pipeline hebben.

Eigenlijk komt het erop neer dat de collega problemen heeft met : monopoliepositie, met de prijs van het vaccin, met de toegankelijkheid van het vaccin voor iedereen, met het gebrek aan transparantie rond onderzoeksresultaten, met het gegeven dat de betreffende bedrijven winst maken, en nog een hele rits andere items.

Monopolie is er niet, vermits er verschillende multinationals vaccins tegen corona ontwikkelen. De prijs is een onderhandeling tussen overheid en bedrijf. Daar kun je toch niks op tegen hebben ? Je kan toch niet verwachten dat het bedrijf daar geen winst uit zou mogen maken ? Toegankelijkheid… het is veel te vroeg daarover reeds uitspraken te doen. Tegen dat de vaccinatie goed en wel op gang is, zullen er nog spelers op de kar springen. Gebrek aan transparantie… De EMA en de FDA beoordelen de vaccins. Als we geen vertrouwen meer hebben in die instanties, wel dan kunnen we maar meteen de boeken sluiten en de vaccinontwikkeling stoppen. Winst maken… Mogen bedrijven geen winst meer maken, ook al is het product bedoeld voor elke burger ?  Welke wet bepaalt er dat een middel dat voor iedereen beschikbaar moet zijn, geen winst zou mogen genereren?

Kortom, de argumenten waarom er geen winst mag gemaakt worden op COVID-19, snijden geen hout.

Onze wegeninfrastructuur is ook een publiek goed. Toch doet de overheid voor infrastructuurwerken beroep op private ondernemingen om deze mee te helpen realiseren. Hoeft dat een probleem te zijn? Publiek-private samenwerking is reeds lang gemeengoed. Laten we deze vaak vruchtbare samenwerking in ere houden.

Idem voor COVID-19. Overheid en privé trekken hier samen aan de kar. Zijn er dan geen vragen te stellen bij deze samenwerking ? Natuurlijk wel. Maar dat is op elk gebied waar overheid en privé tot elkaar gedoemd zijn zo.

Gesteld dat enkel de overheid er zou in slagen EN het onderzoek EN de productie EN de verdeling van de vaccins in goede banen te leiden, welke prijs is de burger bereid hiervoor te betalen ?

Want laten we ons geen illusies maken, gratis heeft nooit bestaan, bestaat niet, en zal ook nooit bestaan.

Dr. Wouter Van den Abeele

Huisarts

Zelzate

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

 

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Dr. Wouter Van den Abeele • MediQuality

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: