Nieuws  >  Nationaal debat: hoe geraken we uit de coronacrisis? Advies van zes wetenschappers

Nationaal debat: hoe geraken we uit de coronacrisis? Advies van zes wetenschappers

BRUSSEL 15/12 - Tweeduizend Belgen zijn dinsdag online in debat gegaan met zes wetenschappers over de huidige coronacrisis. Centrale vraag was welke lessen er uit de twee voorbije golven te trekken zijn, en hoe we uit de crisis kunnen geraken. "We moeten schouder aan schouder oplossingen verzinnen", pleitte Erika Vlieghe, diensthoofd infectieziekten aan UZ Antwerpen.

Het debat werd georganiseerd door de kranten De Standaard en Le Soir. Naast Erika Vlieghe gaven nog vijf andere wetenschappers hun visie op de twee lockdowns en de komende maanden.
 
Niel Hens, biostatisticus aan de UA en UHasselt, en Marius Gilbert, hoofdonderzoeker van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek aan de ULB, tekenden ook present. Verder schoven Gert Peersman, professor economie aan UGent, Isabelle François, ziekenhuisdirecteur in Luik, en tot slot ook Yahya Hachem Samii, directeur van de Brusselse Liga voor geestelijke gezondheidszorg, mee aan tafel. Moderatoren van dienst waren Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard, en Béatrice Delvaux, hoofdcommentator bij Le Soir.
 
Veel vragen van de luisteraars gingen over de maatregelen zelf. Wat is de impact van een extra knuffelcontact? Wat met het openen van de restaurants? Moeten grenzen gesloten blijven? Wat met de scholen? 
 
De experten hamerden allemaal op het feit dat er geen eenvoudige oplossingen bestaan voor de crisis. "Erkennen dat dit een erg complexe crisis is, die heel veel takken van de maatschappij aantast, is daarom het meest belangrijk."
 
Over de scholen zei Samii dat het voor kinderen enorm belangrijk is om naar school te kunnen gaan. "Het probleem stelt zich daarenboven als alles snel verandert. Een school moet zich kunnen voorbereiden op aanpassingen, de onzekerheid is niet goed." 
 
Hens waarschuwde dat sneltesten geen heiligmakend middel zijn. "De sneltesten moeten bovendien nog gevalideerd worden, maar ook als ze voldoende effectief blijken, zullen de maatregelen nog aangehouden moeten worden." 
 
Bovenal pleitten de wetenschappers voor solidariteit, geduld en een goede communicatie. "Er moet daar blijvend in geïnvesteerd worden. In plaats van te focussen op lockdownfeestjes en drones, zouden verhalen van mensen die de regels wél volgen, meer gebracht moeten worden", aldus Vlieghe. 
 
Gilbert en Samii duidden beiden op het belang van bruggen bouwen vanuit de overheid. "De epidemie treft mensen op een heel verschillende manier, het discours moet meer verbindend zijn in plaats van mensen schrik aan te jagen." Ook ziekenhuisdirecteur François volgde daarin, en wees op de noodzaak van sensibiliseren en informeren, bijvoorbeeld op het vlak van vaccinatie. 
 
Econoom Peersman voegde eraan toe dat mensen schrik aanjagen bovendien onzekerheid geeft op vlak van consumptiegedrag. "Mensen gaan minder consumeren uit vrees besmet te raken." Daaruit volgt dan ook een sterkere achteruitgang op globaler economisch vlak, waaruit kan worden afgeleid dat landen of regio's met minder besmettingen, een minder gehavende economie gekend hebben.
 
"Landen die sneller versoepelen zien dus geen extra positieve impact op consumptiegedrag, en bij uitbreiding in hun economie, in vergelijking met landen die minder snel versoepelen. Het brengt economisch dus meer op om het virus terug te dringen." 
 
Wanneer het "normale" leven terug op gang zal komen, is volgens de wetenschappers erg moeilijk, zo niet onmogelijk, te voorspellen.
 
Vlieghe, Gilbert en Hens stellen dat we vanaf de lente en begin van de zomer volgend jaar mondjesmaat terug kunnen versoepelen. Hens stelt zich bovendien de vraag "of we wel terug moeten naar het 'normaal' zoals we het gekend hebben? " Als het virus uit de samenleving weg is getrokken, voorspelt Peersman dat de economische inhaalbeweging ook snel kan gaan. 
 
Samii stipte aan dat de impact op de geestelijke gezondheid van mensen waarschijnlijk nog een pak later te zien zal zijn, "maar er is wel licht aan het einde van de tunnel", besloot hij.

• Belga

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: