Nieuws  >  COVID-19: Welke beroepsbeoefenaars mogen vaccineren?

COVID-19: Welke beroepsbeoefenaars mogen vaccineren?

BRUSSEL 14/01 - Naast artsen en verpleegkundigen mogen ook niet-bevoegden vaccineren, maar hieraan zijn specifieke voorwaarden verbonden.

De vaccinatie is een handeling die mag uitgevoerd worden door artsen. Ook verpleegkundigen mogen vaccineren. Het betreft immers een zogenaamde B2-handeling: dit is een technisch-verpleegkundige verstrekking die op voorschrift van een arts door een verpleegkundige mag uitgevoerd worden (zie rubriek 1.7. in bijlage I bij het K.B. van 18 juni 1990). 

Tijdens de Covid-pandemie geldt tot 1 april 2021 een bijzondere wettelijke regeling die toelaat om verpleegkundige handelingen te laten uitvoeren door niet-bevoegden. Dit mag enkel indien de zeven cumulatieve voorwaarden van de wet van 6 november 2020 worden geëerbiedigd: 

  1. Geen mogelijkheid om verpleegkundigen te mobiliseren;
  2. De activiteiten toevertrouwen aan personen met een opleiding die zo dicht mogelijk bij de verpleegkunde aansluit;
  3. Werken binnen een gestructureerd zorgteam;
  4. Geïndividualiseerde toewijzing van de taken door een coördinerende verpleegkundige;
  5. Het geven van een voorafgaande opleiding (over de specifieke handeling, dus mogelijk beperkt tot de vaccinatie);
  6. Toezicht door de (bereikbare, maar niet noodzakelijke fysiek aanwezig) coördinerend verpleegkundige;
  7. Dekking door een arbeidsongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. 

Het is dus tijdelijk mogelijk de vaccinatie ook door niet-verpleegkundigen te laten uitvoeren, indien aan bovenstaande 7 voorwaarden cumulatief wordt voldaan.

Meer informatie hierover vindt u ook in volgende omzendbrief van het kabinet van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Dhr. Frank Vandenbroucke.

 

Vlaams Artsensyndicaat vzw

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: