Nieuws  >  Veranderen psychedelica de politieke of religieuze overtuigingen bij de patiënt?

Veranderen psychedelica de politieke of religieuze overtuigingen bij de patiënt?

Opinie

BRUSSEL 01/02 - Hebben psychedelica een plaats in onze moderne klinische psychiatrie of openen ze – zoals sommigen vrezen- de doos van Pandora en duwen ze patiënten naar uitzichtloze verslaving dan wel hardnekkige psychische afhankelijkheid?

In zijn klassiek geworden essay "The Doors of Perception" beschrijft Aldous Huxley in 1953 zijn ervaringen met de inname van mescaline (psychodyslepticum) en bouwt daar een filosofische constructie op die thema's omvatten uit religie, mystiek en spiritualiteit. Enkele jaren later (1956) beseft hij, na gebruik van LSD, dat dit laatste een veel diepgaandere beleving oproept, wat hij vergelijkt met het bereiken van een Nirwana aan inzicht en kennis.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: