Nieuws  >  Stop met stigmatisering chronisch zieken op vlak van werkgelegenheid

Stop met stigmatisering chronisch zieken op vlak van werkgelegenheid

Opinie

BRUSSEL 02/02 - Het voorbije weekend barstte het debat over arbeidsongeschiktheid en arbeidsmarkt opnieuw los, naar aanleiding van de artikelenreeks van De Standaard over het aantal langdurig zieken in ons land. 459.561 mensen zijn volgens cijfers van het RIZIV langer dan één jaar arbeidsongeschikt. ‘Wie niet mee kan, valt af’ zo luidt een commentaarstuk van de redactie zelf.

Dat professor Stijn Baert in zijn reactie beklemtoont dat er ‘heel mild tegen die groep opgetreden wordt', veroorzaakte heel wat verontwaardiging, ook bij ons als Vlaams Patiëntenplatform, dat meer dan 115 patiëntenverenigingen in Vlaanderen verenigt en inzet op levenskwaliteit en toegankelijke zorg voor personen met een chronische ziekte.

De uitspraken van professor Baert dragen volgens ons bij tot een negatieve beeldvorming en zelfs stigmatisering van een groep mensen die er niet voor kiest om ziek te zijn, laat staan om als invalide bestempeld te worden, en die wel degelijk terug aan het werk wil.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: