Nieuws  >  "Transparantie over artsenlonen?" Enkele bedenkingen

"Transparantie over artsenlonen?" Enkele bedenkingen

BRUSSEL 03/02 - Marc Moens neemt nog eens het woord. Deze keer, hoe kan het ook anders, fulmineert hij tegen de baas van de CM, die oppert dat een artsenloon gemiddeld genomen niet meer dan een equivalent zou mogen bedragen van het loon van een eerste minister.

De verdienste van de CM-baas is dat hij de discussie terug wil in gang steken. Dat hij zijn nek durft uit te steken. Het aanstellen van F. Vandenbroucke op Sociale Zaken zal daar wel niet vreemd aan zijn. Dat Moens het woord ‘doorgegroeide ex-verpleegkundige' gebruikt om zijn visie duidelijk te maken, etaleert alleen maar zijn gebrek aan argumenten. Wat heeft de opleiding van een CM-baas te maken met diens deskundigheid ? Alsof enkel universitair geschoolden in staat zijn een land te leiden, of een onderneming op te richten, of baas te zijn van een grote organisatie ? 

We hebben gezien welke ‘inspanningen' onze vorige minister heeft geleverd op het vlak van financiering van ziekenhuishervorming. Op het vlak van artsenverloning, hervorming van ziekenhuisfinanciering is er niks wezenlijks gebeurd. Haar liberale ideologie zal daar welicht niet vreemd aan zijn.

Uit het discours van dr. Moens blijkt één groot dédain ten aanzien van ziekenfondsen. Het liefst van al zou Moens gewoon willen dat artsen zoveel prestaties genereren als ze maar willen of kunnen, en dat al die prestaties ook nog eens moeten terugbetaald worden door wie ? Jawel, uiteindelijk de belastingbetaler.

Alle elementen die Moens aanhaalt: het eigen loon van de CM-baas, de recente démarche om een aantal langdurig zieken niet meer te controleren, de administratiekost van ziekenbonden, doen in dit debat niks terzake. 

Hij rept met geen woord over de al decennia lang aanslepende kloof tussen artsen die de zachte geneeskunde beoefenen, en artsen die met veel techniciteit werken. De loonverschillen daar zijn echt soms hallucinant te noemen. Vandaar ook zijn veto tegen een transparantie op dat vlak. Hij wil dit gewoon in stand houden. Volgens hem is er geen vuiltje aan de lucht wat betreft artsenverloning tussen de verschillende disciplines. We zullen dus maar wijselijk zwijgen over de discipline waarin hijzelf actief is…

Blijkbaar mag niemand weten hoeveel een nierarts, een cardioloog, of een geriater verdient. Netto , wel te verstaan. Op dat vlak heerst er een complete omerta. Zoals in de wielersport over doping niet wordt gesproken, zo wordt in het artsenwereldje niet gesproken over inkomsten of lonen, laat staan dat er transparantie is over de afdrachten die specialisten moeten doen aan de kliniek waaraan ze verbonden zijn.

Nochtans werken deze heren en dames allemaal met belastinggeld. Nochtans weet dr. Moens zeer goed dat het budget niet oneindig is, dat jan modaal voor een groot deel opdraait voor de soms riante verloningen van sommige disciplines. Er is niks mis mee dat mensen veel werken, veel verantwoordelijkheid dragen, en navenant verloond worden. Er is wel een probleem als een groot deel van deze geldstroom gefinancierd wordt door jan met de pet. Want die heeft ook recht op transparantie, die wil ook weten hoeveel hij nu exact betaalt voor een behandeling.

15 jaar geleden ben ik begonnen als huisarts. In die periode wisten veel mensen vaak niet hoeveel een ziekenhuisopname hen ging kosten. Als je daarop terugkijkt, is dit eigenlijk hallucinant te noemen. Ondoorzichtigheid, gebrek aan transparantie, enz… zorgden ervoor dat veel mensen op het einde van de rit met een factuur opgezadeld zaten waaraan ze zich totaal niet verwacht hadden. Anno 2021 zou je van een professionele kliniek iets anders mogen verwachten.

Duidelijkheid over wat de ziekenhuisopname in concreto kost, duidelijkheid over de erelonen, maar ook duidelijkheid over de supplementen.

Wat dat laatste betreft, is het mij een raadsel waarom een relict uit een nog niet zolang verleden, nog altijd bestaansrecht heeft. Op dat vlak leeft het artsenwereldje nog altijd in de Middeleeuwen.

Klinieken zaaien bewust onduidelijkheid over wat een ingreep of een opname de patient kost, kwestie van toch maar geen ‘clienteel' te verliezen. Een echte hervorming van de ziekenhuisfinanciering dringt zich op.

Dr. Wouter Van den Abeele

Huisarts

Zelzate

Dr. Wouter Van den Abeele • MediQuality

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: