Nieuws  >  "Aan alle zorgverleners die ons huidig coronabeleid met de grond gelijk maken: durf uzelf in vraag stellen"

"Aan alle zorgverleners die ons huidig coronabeleid met de grond gelijk maken: durf uzelf in vraag stellen"

Opinie

BRUSSEL 15/02 - Het is onderhand bijna een jaar geleden dat de corona pandemie in volle hevigheid losbarstte. Wie had kunnen vermoeden dat we een jaar na de feiten nog altijd met dit beestje zouden opgescheept zitten? Dat er nog altijd ettelijke doden te betreuren vallen als gevolg van COVID-19, dat de vaccinuitrol zo’n moeilijke start zou kennen? Wie had kunnen denken dat er zelfs onder de zorgverleners mensen zijn die openlijk twijfelen aan het nut van vaccineren?

Wie had kunnen voorspellen dat er zelfs wetenschappers zijn die nog altijd beweren dat we dit virus moeten bestrijden zonder vaccin, gewoon door het te laten circuleren, dat we de werkende klasse en jongeren hun vrijheid nu reeds moeten teruggeven, terwijl we de ouderen moeten isoleren, alsof oudere  mensen niet evenveel recht hebben op terugkeer naar een vrijer leven dan jongeren en werkenden?

De coronamoeheid slaat na een jaar in alle hevigheid toe. Dat uit zich in zure oprispingen van collegae zorgverleners, die vinden dat onze regering er maar een zootje van maakt, de verkeerde beslissingen neemt, zich laat leiden door virologen, annex egotrippers, die de bekwaamheid van onze experts openlijk bekritiseren, alsof Van Ranst, Goossens, Vlieghe en anderen allemaal amateurs zijn die het volledig bij het verkeerde eind hebben.

Collegae die menen dat Zweden het gidsland is als het aankomt op een adequate aanpak. Zweden, het land dat veel minder stringente maatregelen nam, en er aanvankelijk ook in slaagde het aantal doden te beperken, tot het moment kwam waarop de curve toch de verkeerde kant uitging.

Collegae die menen dat onze vaccinatiecampagne maar een zootje is, dat het allemaal veel te traag gaat, dat Israel er veel beter in slaagt om op korte tijd veel mensen te vaccineren.

Collegae die beweren dat onze virologen te veel in het nieuws komen, dat zij als het ware het land regeren, en niet onze politici. Alsof die virologen zelf constant zitten te bellen naar de nieuwsredacties om toch maar in het nieuws, Terzake of De Afspraak te komen.

Collegae die zelfs durven beweren dat vaccinatie tegen COVID-19 onvruchtbaarheid zou kunnen veroorzaken, dat het zou kunnen leiden tot auto immuunziekten.

Akkoord, twijfel is normaal, zelfs bij zorgverleners. Het is een menselijke reactie op alles wat nieuw is, op alles wat voordien niet voor mogelijk werd gehouden. Het vaccin is op een recordtempo op de markt gekomen. Dat op zich al is reden voor sommigen om te speculeren over bepaalde stappen in de ontwikkeling die zouden zijn overgeslagen.

Alsof grote bedrijven het zouden durven riskeren produkten op de markt te brengen die niet betrouwbaar zijn, die qua veiligheid te wensen overlaten. Zelfs na goedkeuring door de FDA of het EMA, blijft bij sommigen de skepsis de overhand halen, terwijl dit in de grond voor niks nodig is. Elk medicament dat op de markt wil komen, moet een aantal stappen doorlopen, met als laatste horde de goedkeuring door de bevoegde autoriteiten. Dat de nieuwe vaccins slechts een voorlopige licentie gekregen hebben, heeft alles te maken met de snelheid waarmee een en ander moest gaan, en niks met corruptie of manipulatie.

Dat ons beleid er een boeltje van maakt, durf ik openlijk in vraag te stellen. Deze crisis treft alle onderdelen van ons maatschappelijk bestel. Zowel jongeren als ouderen ondervinden er serieuze nadelen van, zij het op verschillend vlak. Politici worden geacht met daadkracht beslissingen te nemen. In een land als België, maar ook in ons omringende landen, is elke beslissing die een regering neemt een compromis. Er moet voortdurend gewikt en gewogen worden. Je kan in zo'n situatie bijna geen beslissingen nemen die voor iedereen aanvaardbaar zijn.

Altijd is er wel een drukkingsgroep die vindt dat zijn sector de zwartepiet krijgt toegespeeld, die niet begrijpt waarom zij wel moeten sluiten en andere aanverwante sectoren niet.

In zo'n constellatie kun je van politici niet verwachten dat ze iedereen tevreden stellen. Voor sommigen zijn onze politici te streng, voor anderen kan het niet streng genoeg zijn. Lockdowns zijn in de ogen van velen een ongeoorloofde praktijk, terwijl anderen vinden dat in bepaalde uitzonderlijke situaties de nood zo'n verregaande inperking van de vrijheid noodzakelijk maakt, ter wille van de gezondheid en economie.

Met dit in het achterhoofd zou je van weldenkende mensen mogen verwachten dat ze onze regering toch een beetje krediet geven. Niet dus…

Als je dan doorvraagt, blijken de grootste kritikasters vaak over weinig tot geen argumenten te beschikken om het beleid onderuit te halen. En als ze al komen aandraven met kritiek, zijn het vaak argumenten die kant noch wal raken, die volledig voorbijgaan aan de complexiteit van deze pandemie.

Kritiek mag, moet zelfs, maar dan liefst gefundeerd, gebaseerd desnoods op wetenschappelijk ondersteunde elementen.

Het is een aloud fenomeen dat mensen zondebokken zoeken in situaties van crisis of onheil.

En dan komen we algauw uit bij de Overheid. Onze beleidsmakers met alle zonden overladen, bekladden, afschilderen als een bende onbekwame nietsnutten, het zijn praktijken van alle tijden, ze hebben altijd bestaan, en zullen ook altijd in periodes van ramp en tegenspoed het publiek discours domineren.

Om met een uitspraak van Maarten Boudry, wetenschapsfilosoof te eindigen : ‘Het probleem met vaccintwijfelaars is dat ze veel zaken in twijfel trekken, behalve zichzelf.'

Toegepast op de houding van sommige confraters artsen die de coronapolitiek maar niks vinden : een zondebok zoeken voor onze zogenaamd verkeerde coronastrategie is makkelijk, maar zichzelf in vraag durven stellen, zichzelf durven afvragen of hun kritiek wel ergens op gebaseerd is, blijkt al heel wat moeilijker.

Dr. Wouter Van den Abeele

Huisarts

Zelzate

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Dr. Wouter Van den Abeele • MediQuality

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: